قوانین کار باید برای امنیت شغلی جوانان اصلاح شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین کار طوری طراحی شده است که اگر کارفرما در حق کارگر ظلمی کرده باشد کارگر می تواند برای مطالبه حق خود از کارفرما شکایت کند.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،نورمحمد تربتی نژاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره بهبیکاری جوانان بعد از اخراج یا پایان خدمت کاری آنها اظهار کرد: برای کارمندان و کارگرانی که به هر دلیلی اخراج می شوند،قانونی داریم که سازمان تامین اجتماعی از این قشر حمایت می کند .

وی ادامه داد: قوانینی نیز برای برخی از افراد قراردادی، که از خدمت منفصل و یا باز خرید از خدمت شده اند تعریف شده که سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که این اشخاص کار جدید پیدا نکرده از آنها حمایت کند.

تربتی نژاد گفت: قوانین کار طوری طراحی شده است که اگر کارفرما در حق کارگر ظلمی کرده باشد کارگر می تواند برای مطالبه حق خود از کارفرما شکایت کند.

وی افزود:قوانین کار برای امنیت شغلی جوانان باید اصلاح شود چرا که این قوانین برای این افراد کامل نیست .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: ما شاهد تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها هستیم که این وضعیت اقتصادی می تواند آسیب هایی به جامعه و ارکان خانواده وارد کند .

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از بیکاری رونق اقتصادی است، گفت : اگر در قانون کار ضعفی داریم می توانیم با طرح هایی مانند ایجاد کارخانه های تولیدی و صنعتی و حمایت دولت از این طرح ها به کمک اقشار کارگر برویم، تا امنیت شغلی با محوریت قانون اساسی برای این قشر از جامعه تامین شود.

تربتی نژاد با اشاره به بیمه شدن کارگران و کارمندان گفت: کارفرمایان موظف هستند که خدمه خود را بیمه کرده و برای بیمه آنها اقدام کنند این در صورتی است که آنها از ترس شکایت این مسئولیت را بر عهده نمی گیرند و جذب نیرو نمی کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر دولت از کارفرمایان حمایت و آنها را تامین کند کارفرمایان نیز برای جذب نیرو تشویق می شوند.

705

کد خبر: 863363