بازداشت معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی قم به اتهام اختلاس

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم گفت: معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی استان قم به اتهام اختلاس بازداشت شد.

به گزارش ایسکانیوز، کاهه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از بازداشت معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی این استان به اتهام اختلاس خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبرافزود: معاون سابق درمان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم به اتهام اختلاس و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به دلیل عجز در تودیع وثیقه بازداشت شد.

این مقام قضایی بیان کرد: همچنین مدیر امور مالی وقت دانشگاه به دلیل مشارکت در اتهامات فوق الذکر بدلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کد خبر: 863942