6 بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی موفق به دریافت درجه یک شدند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: باید قوانین اداره بیمارستان ها را با توجه به شرایط منطقه بومی کنیم.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هم اندیشی «ارتقای بهره وری بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی» با حضور دکتر محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سید علی ابطحی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، مدیران ارشد معاونت علوم پزشکی، روسای واحدهای دانشگاهی دارای بیمارستان، معاونان علوم پزشکی و مدیران بیمارستان های تابعه برگزار شد.

دکتر ابطحی در این جلسه با بیان اینکه آموزش علوم پزشکی هزینه بر است و با درآمدهای بیمارستان همخوانی ندارد، گفت: اداره بیمارستان با تعرفه دولتی هیچگاه منابع و مصارف را متعادل نمی کند.

وی افزود: علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی باید همانند سازمان سما با رعایت استانداردها و با هدف ارتقاء سطح کیفیت آموزش علوم پزشکی به یک سازمان تبدیل شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خاطر نشان کرد: نباید بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی با یک دستورالعمل کلی و واحد اداره شود، بلکه باید با توجه به شرایط منطقه، قوانین را بومی کنیم.

دکتر ابطحی با تأکید بر برون سپاری برخی از امور بیمارستان ها، اظهار داشت: برون سپاری در واقع بخشی از قانون چهارم و پنجم توسعه و بخشی از هیأت امنایی شدن بیمارستان هاست.

در ادامه این جلسه دکتر قاسم بگلو مدیرکل توسعه خدمات سلامت نیز به ارائه گزارشی از روند سه ساله شاخص های اقتصادی بیمارستانها و تعرفه های تشخیصی و درمانی پرداخت.

6 بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی موفق به دریافت درجه یک شدند

همچنین دکتر سمیه حسام سرپرست دفتر اعتباربخشی و تعالی خدمات بالینی با ارائه گزارشی از اعتباربخشی ملی، چالش ها و راهبردها، تغییرات محتوای سنجه ها و شیوه ارزیابی، گفت: 6 بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی شامل امیرالمومنین (ع)، بوعلی، 22 بهمن مشهد، آریا مشهد، خاتم الانبیا شاهرود و شاه ولی یزد موفق به دریافت درجه یک شدند.

در ادامه این جلسه همایون رستگارزاده رئیس اداره امور پشتیبانی اظهار داشت: بخش فیزیوتراپی، تأمین نیروی درمانی، سی تی اسکن، تراکم استخوان، داروخانه، آندوسکوپی، تأمین اکسیژن، شنوایی سنجی، داندانپزشکی از جمله بخشهایی است که در بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی برون سپاری می شود.

وی در خصوص پراستفاده ترین شیوه های برون سپاری در نظام سلامت گفت: مشارکت به معنای در اختیار قراردادن بخش یا تمامی یک مرکز درمانی در حال بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی، اجاره، خرید خدمت به منظور استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در قبال پرداخت هزینه بابت انجام امور و تفویض اختیار به مدیران از پرکاربردترین شیوه های برون سپاری است.

کد خبر: 864028