سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان منصوب شد

دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی حکمی دکتر سیامک بهاروند را به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد منصوب کرد.

به گزارش ایسکانیوز، در بخشی از حکم دکتر فرهاد رهبر آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد» منصوب می شوید.

سیامک بهاروند استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد، سابقه خدمت در سمت معاونت آموزشی این دانشگاه را نیز در کارنامه دارد.

گفتنی است پیش از این از مرداد ماه سال ۹۴ یدالله ملکی سمت دبیر هیأت امنا و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان را بر عهده داشت.

کد خبر: 864099