«فرجی دانا» به آموزش عالی مشاوره می دهد

سرپرست سابق وزارت علوم گفت: من به عنوان یکی از اعضای خانواده آموزش عالی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به وظایف و تکالیفم خواهم پرداخت.

به گزارش ایسکانیوز، سید ضیا هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فعالیت جدیدی در وزارت علوم خواهید داشت، گفت: اکنون دکتر غلامی وزیر علوم و دکتر میرزایی سرپرست معاونت فرهنگی این وزارتخانه هستند.

وی افزود: مسئولان معاونت های دیگر وزارت علوم را نیز می شناسید بنابراین من به عنوان یکی از اعضای خانواده آموزش عالی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به وظایف و تکالیفم خواهم پرداخت.

سرپرست سابق وزارت علوم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مسئولیت دیگری خارج از وزارت علوم به شما پیشنهاد شده است، تاکید کرد: طبیعی است که پیشنهادات مختلفی ارائه شده اما من هنوز تصمیم نگرفته ام.

عنوان «وزیر در سایه» تعبیر جعلی است

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شنیده می شود، دکتر فرجی دانا به نوعی وزیر سایه در وزارت علوم فعالیت می کند، گفت: اصلا وزیر در سایه و وزارت در سایه یک تعبیر جعلی و نادرست است.

وی اظهار داشت: شاید برخی از افراد تحمل اینکه دکتر فرجی دانا یک چهره محبوب بشمار می رود را نداشته باشند.

سرپرست سابق وزارت علوم تاکید کرد: درمجموع ناراحتی از استفاده پتانسیل و توان پیشکسوتان و سرمایه های علمی، غلط است.

هاشمی با تاکید بر لزوم استفاده از سرمایه های انسانی در کشور گفت: باید از تجربه، ایده و مشورت های مدیران کشور استفاده کنیم و شاید برخی از افراد از این موضوع ناراحت هستند.

وی افزود: دکتر فرجی دانا یک چهره محبوب و صاحب نظر در آموزش عالی است بنابراین مانند بسیاری از افراد صاحب نظر دیگر در معرض مشورت قرار می گیرند.

سرپرست وزارت علوم تاکید کرد: شوراهایی از نظرات دکتر فرجی دانا بهره مند می شوند و این موجب خوشحالی است که جامعه نسبت به پیشکسوتان و دانشمندان بی اعطا نیست.

هاشمی گفت: اگر کسانی فکر می کنند که باید به موضوع استفاده از نظرات پیشکسوتان بی اعتنایی کرد باید به خود برگردند و نگاه خود را اصلاح کنند.

منبع: مهر

کد خبر: 864358