برگ های پاییزی به کمپوست تبدیل می شود

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران گفت:شهرداری برگ های پاییزی را بعد از جمع آوری یا در زباله سوز مرکزی می سوزانند و یا به کمپوست تبدیل می کنند.

به گزارش ایسکانیوز،محمد حسین بازگیر رئیس اداره محیط زیست شهرتهران ، با اشاره به جمع آوری برگ های پاییزی و تبدیل آن به کمپوست اظهار کرد:شهرداری سرشاخه ها و چوب های حاصل از هرس درختان را بعد از انتقال به منطقه آراد کوه کهریزک تبدیل به چیپس(تکه تکه شدن) و بعد از این فرآیند به ماده اولیه نئوپان تبدیل می کند.

وی ادامه داد: اگر برگ های پاییزی بعد از جمع آوری با زباله های شهری ترکیب شده باشند یا در زباله سوز مرکزی می سوزانند و یا به کمپوست تبدیل می کنند.

بازگیر با بیان اینکه پسماند های جامد در فصل پاییز بیشتر می شوند، افزود: در شهر تهران به طور میانگین سرشاخه ها ،خاک روبه ها ،لجن های حاصل از رفت و روب و ضایعات فضای سبز حدود 1100 تن هستند که جمع آوری و به سایت «آراد کوه» منتقل می شوند.

وی با بیان اینکه پسماند های جامد به چرخه استفاده باز می گردند، گفت: در سایت «آراد کوه»چوب ها و برگ های پاییزی و یا به طور کل پسماندهای جامد بعد از تبدیل به چیپس (تکه تکه شدن) در کارخانه های تولید نئوپان به عنوان ماده اولیه به چرخه استفاه بازمی گردند.

رئیس اداره محیط زیست شهر تهران با بیان اینکه در تهران یک زباله سوز با ظرفیت 200 تُن داریم، اظهار کرد: در طول شبانه روز نزدیک به بیش از 7هزار و 500 تن پسماند جامد و زباله های شهری از سطح شهر تهران جمع آوری و به مرکز دفن آراد کوه کهریزک منتقل می شود که از این مقدار 1100 تن حاصل همین رفت و روب و ضایعات فضای سبز است.

بازگیر گفت:بخشی از زباله ها به زباله سوز مرکزی منتقل و بخشی دیگر به پسماند تبدیل می شوند.

705

کد خبر: 868839