ماموریت اصلی دانشگاه پیام نور آموزش مجازی و غیرحضوری است

مراسم تودیع و معارفه ریاست جدید دانشگاه پیام نور صبح امروزدر سالن شورای ریاست این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سرویس دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، در این مراسم ، زمانی، ریاست جدید دانشگاه پیام نور گفت: هنگامی که آموزش عالی کشور نیاز به گسترش عمومی داشت، دانشگاه پیام نور به خوبی توانست رسالت خود را انجام دهد. امروز هم با پتانسیل عظیم ،نیروی انسانی خدوم و دانشجویان علاقمند باید نقش ملی خود را تثبیت و ارتقا دهد.
او افزود: امروزه در دنیا دانشگاه های سطح سه و چهار مطرح است و دانشگاه پیام نور باید بتواند این فرآیند را در نظام آموزش عالی تقویت کند و برمبنای اصولی که برای دانشگاه تعریف شده است به اهداف خود برسد، در این جهت ماموریت هایی برای دانشگاه پیش بینی شده است و همه ی اعضای دانشگاه پیام نور قصد کمک به نظام آموزشی را دارند.
استاد تمام رشته ی بیوتکنولوژی دانشگاه، تصریح کرد: ماموریت اصلی دانشگاه پیام نور آموزش مجازی و غیرحضوری است که باید با تعامل سازنده با سایر زیرنظام ها جایگاه خود را در نظام آموزش عالی تقویت کند چون این نوع دانشگاه ها در دنیا نیز جایگاه خوبی دارند و در این رابطه بسترهای لازم فراهم شده است که پیام نور دانشگاهی پیشرو در عرصه ی آموزش عالی باشد.
رئیس دانشگاه پیام نور خاطر نشان کرد: حفظ شان و منزلت تمام افرادی که در مجموعه کار می کنند اهمیت فراوانی دارد و این کرامت باید در تمام واحدها حفظ شده و سرلوحه امور قرار گیرد. هم چنین ارتقای سطح آموزشی در تمام سطوح صورت و فعالیت های آموزشی جهت دار شود. گسترش سطح فعالیت های فرهنگی باید در سرتاسر دانشگاه اجرا شده که در ماموریت فرهنگی جامعه تاثیر گذار باشد.
زمانی افزود: مقررات و آیین نامه های عالی و انضباط مالی و اداری باید در تمام بخش ها رعایت تا در بدنه ی دانشگاه یکنواختی صورت گیرد. هم چنین آموزش های حرفه ای تمام پرسنل موجب ارتقای سطح کیفی دانشگاه می شود.
او گفت: آموزش های نیمه حضوری و مجازی با توجه به بحث فناوری باید تقویت و بستر به نحوی ایجاد شود که به سایر دانشگاه ها نیز خدمت رسانی صورت گیرد، در درجه ی اول خود دانشگاه باید بتواند روش های نوین را پیاده سازی کند و مسائل علمی در بستر فناوری اطلاعات ارائه شود که لازمه ی آن بروزرسانی مداوم است.
رئیس دانشگاه پیام نور ادامه داد: با استفاده از تجارب نیروها باید اقدامی صورت گیرد که مسائل علمی با جدیت پیگیری شده و مسائل پژوهشی در اولویت دانشگاه باشد. با توجه به اینکه حدود ۴ هزار هیات علمی در دانشگاه وجود دارد لازم است ماموریت هایی در بخش های مختلف از جمله محیط زیست مورد توجه قرار گیرد. هم چنین دانشگاه هم تلاش می کند از بحث های فناوری و شرکت های دانش بنیان حمایت کند.
زمانی افزود: با توجه به کاهش دانشجو دیپلماسی ببن المللی مورد توجه قرار می گیرد که اگر زیرساخت های لازم فراهم شود قطعا در کشورهای منطقه افرادی علاقمند هستند آموزش ببینند و با توجه به ماموریت دانشگاه، این آموزش می تواند به صورت غیرحضوری انجام شود.
او ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که نیاز است کارشناسی شود و محور فعالیت باشد تقویت مدیران استانی است که در صورت امکان بخش عظیم مسئولیت ها در واحد مرکزی به کل کشور واگذار شود، تمام بخش ها بصورت هماهنگ حرکت می کنند و جایگاه دانشگاه تثبیت می شود.با توجه به امکاناتی که در دانشگاه های سراسر استان وجود دارد خیلی از سازمان های آموزشی به آن نیاز دارند که این تعامل باعث می شود فعالیت ها هم افزایی پیدا کرده و در کنار هم قرار گیرند تا تصویر موفق آموزش عالی محقق شود.

خبرنگار: حمید انصاری

کد خبر: 885131