نمی توان شهرداری را مجمع الجزایری اداره کرد

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بپذیریم که نمی‌توانیم شهرداری را مجمع الجزایری اداره کنیم که هر کسی سهم خود را در انتصابات و حوزه‌های نفوذ بخواهد.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از فارس مرتضی طلایی؛ عضو پیشین شورای سوم و چهارم شهر تهران به واکاوی حاشیه های جلسه اخیر اعضای شورای شهر و شهردار پایتخت پرداخت. طلایی اظهار داشت: من شخصا اعتقاد دارم بخشی از این شرایط را باید به حساب یک دوره گذار بگذاریم تا شورای پنجم به ثبات و پایداری دست پیدا کند. بخشی از مسائل را باید اینطور نگاه کرد. به هر حال، تجربه نیست. اطلاعات نیست. بعضاً برخی افراد با ذهنیت به مسائل نگاه می کنند. لذا تا به آرامش، ثبات و تمرکز بر طرح ها و لوایح مربوط به توسعه شهر حرکت کنند، طول می کشد.

عضو پیشین شورای شهر تهران افزود: اگر زمان و محدوده ای برای این شرایط تعریف نکنیم، عوامل توسعه چالش ها و حاشیه ها بر متن اصلی وظایف شورا و شهرداری غلبه کرده، در نتیجه حتی توقف حوزه نگهداشت شهر را هم شاهد خواهیم بود. من اولین توصیه ای که می توانم به حسب دو دوره حضور در شورای سوم و چهارم، به عزیزان شورای پنجم داشته باشم، این است که فرصت ها را از دست ندهند و بدانند که این فرصت ها، برگشتنی نیست. عزیزان ما در شورای پنجم بپذیرند که اگر بخواهند شهر توسعه و پیشرفت داشته باشد، باید به مدیر شهر و شهردارشان اعتماد داشته باشند و از او حمایت کنند. سه شاخصه ای که رهبر معظم انقلاب برای شورای چهارم هم فرمودند که امر حمایت، هدایت و نظارت، از جمله وظایفی است که شورا نسبت به شهرداری دارد، برای همه دوره ها است.

طلایی مجدداً توصیه کرد: شورای پنجم سعی کند حاشیه ها بر متن کار شورا غلبه نکند و افزود: این مهم ترین توصیه ای است که بر حسب 10 سال حضور در صحن شورا می توانم داشته باشم. ما دیدیم هر جا شورا به حاشیه رفت، عملاً فرصت های خدمت از آن سلب شد و هر جا شورا بر حمایت از شهردار منتخب و خدمت به مردم متمرکز شد، زمینه های کار بیشتر شد. بپذیریم که نمی توانیم شهرداری را به صورت مجمع الجزایری اداره کنیم که هر کسی سهم خودش را در انتصابات و حوزه های نفوذ بخواهد. در چنین شرایطی که اعضای شورا خدای نکرده به دنبال این سهم خواهی ها باشند، چالش ها و مناقشات ادامه خواهد داشت و کارهای اصلی شهر متوقف خواهد ماند.

طلایی در تحلیل ریشه های اختلاف اعضای شورا و شهردار تهران اظهار داشت: شورای پنجم اگرچه به طور کلی تحت عنوان جریان اصلاح طلب شکل گرفت و پا به عرصه گذاشت، ولی در واقعیت، متشکل از چندین گروه سیاسی است. ظاهراً هر کدام از این گروه ها برای مجموعه جریان سیاسی خودشان تلاش می کنند؛ چه در امر انتصابات، چه در سایر بخش ها، طرح ها و برنامه هایی که دارند.

عضو سابق شورای شهر تهران افزود: نکته دوم این است که از همان اول به نظر می رسید سازگاری بین بخشی از اعضای شورای پنجم با آقای نجفی، امری سخت و پیچیده است. علتش هم این است که آقای نجفی خودش را در طراز چهره های ملی نظام می داند و مشخصه های مدیریتی خودشان را هم دارند. قبل از انتخاب شان هم گفته بودند من اهل باج دادن و رانت دادن نیستم و می خواهم کارم را انجام بدهم.

طلایی ادامه داد: در نقطه مقابل، تعدادی از عزیزان شورای پنجم، چهره های جوان، گمنام و ناشناخته ای هستند که برای اولین بار پا به چنین عرصه هایی گذاشته اند. لذا بعضاً از نوع گفت و گوها، اظهارنظرها و رفتارهایی که صورت می گیرد، به نظر می رسد قبل از هر چیز علاقه مند هستند که بیشتر در صحنه سیاسی کشور دیده شوند.

عضو سابق شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظر می رسد سرعت و شتاب توسعه و پیشرفت شهر تهران متوقف شده است، تاکید کرد: به هر حال، باید بهانه های مختلفی برای این توقف وجود داشته باشد. اعم از اینکه شورای سوم و چهارم یا مدیریت شهری دوره گذشته را مورد هجمه و سوال قرار دهند و هر روز یک حرف و مسئله تازه را نسبت به گذشته مطرح کنند.

طلایی با بیان اینکه این یکی از شیوه های رایجی است که عموماً در حوزه مدیریت کشور ما وجود دارد، افزود: به نظر می رسد اولین پیامد و عارضه چنین وضعیتی که یا به دنبال این هستیم که گذشته را به چالش بکشیم و یا از آن طرف به دنبال اهداف و خواسته های سیاسی خودمان هستیم و به نوعی به چشم یک باشگاه سیاسی به شورای شهر نگاه می کنیم، این است که منافع و مصالح عمومی و ملی مورد غفلت قرار بگیرد.

طلایی افزود: در چنین وضعیتی، وقت، فرصت، توان و منابع مادی و معنوی که باید صرف پیشرفت و عمران و آبادانی شهر شود، صرف حاشیه ها می شود. این در حالی است که زمان هم به سرعت باد خواهد گذشت و ناگهان متوجه می شویم که دیگر فرصتی برای کار کردن هم نیست!
706

کد خبر: 886154