برخورد پلیسی با معتادان هرندی وظیفه شهرداری نیست

رئیس شورای شهر گفت: ورود مدیریت شهری در موضوع معتادان پارک هرندی برخورد یا اقدام پلیسی در حیطه وظایف شهرداری نیست و تاکنون هم این اقدامات اثر مثبتی نداشته، بلکه باید مسیر میانه‌ای انتخاب و خدمات گرمخانه‌ای به این افراد ارائه شود.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از فارس، محسن هاشمی رفسنجانی در اولین کنگره بین المللی شصت سال مددکاری در کشور گفت: مددکاری در برابر مددجویان اجتماعی مطرح می‌شود و این مددجویان اغلب قربانی آسیب‌های اجتماعی هستند، افرادی که به دلیل فقر یا ضعف سیستم درمان و بیمه قدرت تأمین نیازهای خود را ندارند و به نوعی از معتاد گرفته تا فقیر قربانی این آسیب‌ها هستند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که آسیب‌های اجتماعی یک واقعیت است و بهترین شیوه برخورد با آن، حل این آسیب‌هاست نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.

هاشمی با اشاره به مثلث دولت، مدیریت شهری و جامعه مدنی در مقابله با این آسیب‌ها گفت: از نظر تأمین معیشت، حفظ امنیت و حقوق عمومی مددجویان دولت وظایفی دارد و دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاه‌ها مسئول اجرای این وظایف می‌شوند.

رئیس شورای شهر گفت: تجربه نشان داده بیشترین اثربخشی را فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها در حوزه مددکاری داشته‌اند و در مورد مدیریت شهری باید کارشناسی علمی و گسترده‌ای انجام شود.

وی ادامه داد: منابعی مثل درآمد نفت یا مالیات در دست مدیریت شهری نیست و نمی‌تواند خود را درگیر با مقابله با آسیب‌ها کند ولی این به معنی نادیده گرفتن نقشه‌ها در این حوزه نمی‌تواند باشد و با ارائه خدمات عمومی می‌تواند کمک کند.

وی افزود: در بحث معتادان متجاهر که در منطقه هرندی هم دیدیم، ورود مدیریت شهری و برخورد با این معتادان یا اقدامات پلیسی نه در حیطه وظایف شهرداری است و نه تاکنون اثر مثبتی داشته است، از طرفی ارائه خدمات مددکاری به این گروه پرهزینه و کم‌بازده است و مدیریت شهری می‌تواند به جای برخوردهای تند و ملایم، مسیر میانه را انتخاب کند زیرا با ارائه خدمات گرم‌خانه‌ای، آنها را ساماندهی کند.

وی تأکید کرد: می توان از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری می‌تواند با مهندسی مجدد به تقویت این بسترها کمک کند.

رئیس شورای شهر گفت: البته نباید تصدی‌گری در مددکاری اجتماعی به حاکمیت و مدیریت شهری سپرده شود، چرا که تجربه نشان داده استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و فراگیر شدن کار داوطلبانه، بهترین راه در حوزه مددکاری است.
706

کد خبر: 886167