شاخص های سلامت را از طریق آمار می توان به خوبی تفسیر کرد

معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نشست آموزشی و تخصصی تجزیه، تحلیل و تفسیر داده های سلامت را برگزار کرد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر علی اکبر حق دوست، معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در این نشست که در سالن امام جواد (ع) ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، به مبانی اصلی و پایه ای آمار پرداخت و گفت: آمار زیر بنای تمامی فعالیت ها است و از این طریق می توان به زبان مشترک رسید تا شاخص های سلامت را به خوبی تفسیر کرد.

وی اظهار داشت: پس از گذراندن چند جلسه و اشراف کامل به آمار به تحلیل شاخص ها خواهیم پرداخت و سعی می کنیم با نگاه ملی و بین المللی اوضاع و احوال سلامت ایران را در این شاخص ها بررسی نماییم.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در این جلسات به تفسیر موضوعات پرداخته خواهد شد تا بتوانیم به یک هم افزایی و دید مثبت برسیم که این امر باعث پر بارتر شدن این نشست ها خواهد شد.

وی در این نشست با اشاره به وجود سه جزء از آمار که آمار توصیفی، برآوردها و آمار تحلیلی است، یادآور شد : هر یک از این جزء ها دارای رسالت هایی هستند تا افراد را به نتیجه قطعی منتهی کنند.

701

کد خبر: 889517