رمزگشایی شبکه بی سیم بدن توسط دو محقق دانشگاه آزاد

«شبکه های بی سیم بدن» تالیف مهدی گلسرخ تبار و رضا اصغری توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی به تازگی منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز، «شبکه های حسگر بی سیم» یکی از مهمترین فناوری های قرن بیست و یکم محسوب می شود که با پیشرفت های اخیر در طراحی و ساختن رسانه ها و فناوری های ارتباطی بی سیم و حسگرهای هوشمند ارزان و کوچکی که در محیط های فیزیکی و از طریق پیوندهای بی سیم، شبکه شده اند بدست آمده است این فرصت های بی نظیر کاربردهای صنعتی و پزشکی مختلفی را فراهم کرده است.

این کتاب در 5 فصل گردآوری شده است که شامل: شبکه های حسگر بی سیم، چالش های شبکه بی سیم بدن، مسیریابی در شبکه های بی سیم بدن، راهکارهای مدل سازی شبکه های بی سیم بدن، تحقیقات پژوهشی در شبکه های بی سیم بدن است.

کتاب «شبکه های بی سیم بدن» تالیف دکتر مهدی گلسرخ تبار استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و مهندس رضا اصغری توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری واحد بابل راهی بازار نشر شد.

502

کد خبر: 889940