برتری واحد تهران مرکز در تولید کتاب

واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی رتبه نخست تولید کتاب در سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز، در شش ماه نخست سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی موفق به چاپ صد و 50 کتاب در واحد های مختلف خود شده است.

بنا بر این گزارش، واحد تهران مرکز با تولید دوازده کتاب در صدر این جدول قرار گرفته است و واحدهای کرج و یزد با تولید و ترجمه یازده کتاب نزدیکترین رقیب واحد تهران مرکز هستند.

در ادامه نیز واحدهای شیراز با 10 کتاب، یادگار امام(ره) و اسلامشهر 8 کتاب مهمتری تعقیب کننده دیگر واحدهای دانشگاه آزاد در تولید کتاب در شش ماه نخست سال هستند.

همچنین آثار هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شش ماه نخست امسال به ترتیب تولید کتاب شامل واحد رودهن 5 اثر، واحدهای بوشهر، ابهر، رشت، ماهشهر هر کدام چهار کتاب، واحدهای ایلام، معاونت فرهنگی، مسجد سلیمان، شهر کرد، علوم داروئی، شهر قدس، اهواز و شبستر سه اثر و واحدهای پرند، لاهیجان، مهاباد هر کدام با 2 کتاب در رده های بعدی قرار گرفته اند.

همچنین واحدهایی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی که تنها یک کتاب در شش ماهه نخست سال منتشر کرده اند به ترتیب واحد بابل، قائم شهر، نراق، محلات، فیروزکوه، بهبهان، نیشابور، ایلخچی و بناب هستند.

در ادامه به لیست اسامی این آثار به همراه واحد های آن اشاره می شود.

ردیف

عنوان کتاب

واحد دانشگاهی

1

شبکه های بی سیم بدن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

2

روشهای آموزش با تاکید بر اصول روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اصول حسابداری 3

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مبانی جامعه شناسی با تاکید بر جامعه ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

سیر تحول قالب های شعری در
دوران 1200ساله ی ادب فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

3

متره و برآورد ساختمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما - اسلامشهر

اصول ترسیم و طراحی فنی ساختمان

واحد سما اسلامشهر

اختلالات رفتاری در کودکان و روش های اصلاح رفتار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مقدمه ای بر ویژگی های کودکان استثنایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مقدمه ای بر ویژگی های کودکان استثنایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

فیزیولوژی ورزشی پایه

واحد اسلامشهر

باکتری شناسی پایه

اسلامشهر

مباحث نوین در علوم زراعی

اسلامشهر

4

سخنرانی های سال 69 جلد دوم

دانشگاه آزاد اسلامی معاونت فرهنگی

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی کاربرد روش های آمار در باستان شناسی

معاونت فرهنگی

محاسبات آماری در باستان شناسی
با استفاده از نرم افزار spss

معاونت فرهنگی

5

اقتصاد و مدیریت صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

بازرسی گوشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

ساسانیان از نگاهی دیگر

شهرکرد

6

فرهنگ جامع علوم و صنایع چوب و کاغذ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

بیماری های دامی ناشی از کمبود مواد مغذی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چرخ نیلوفری

کرج

چشمان بیدار

کرج

خاک و خورشید

کرج

تصویر آخر

کرج

آفتاب سرخ

کرج

سفر به آفتاب

کرج

راز پنهان

کرج

خاک و خورشید

کرج

مداد های رنگی

کرج

7

تصمیم گیری در مسائل مالی

دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

فیزیک 1

دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

حماسه زاگرس

دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان

8

تئوری الاستیسیته

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

راهنمای آمار استنباطی وارائه راه حل برای مسائل

شهر قدس

9

نگرشی نوین وکاربردی بر بسپارها

دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس

اصول آزمایشگاهی فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس

10

کتابچه ساها نراق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

11

12

معرفی ساها- قم

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

13

آساهیل

دانشگاه آزاد اسلامی اداره کل روابط عمومی

14

دموکراسی پس از لیبرالیسم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

جامعه شناسی تعلیم و تربیت

ایلام

15

ایمنی زیستی در آزمایشگاهها میکروب شناسی و زیست شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

بازاریابی ورزشی

تهران مرکزی

دایره المعارف مباحث پیشرفته در انتقال حرارت هسته ای جلد1

تهران مرکزی

دایره المعارف مباحث پیشرفته در انتقال حرارت هسته ای( جلد2)

تهران مرکزی

samuel beckett a portrait of ...

تهران مرکزی

نشانه شناسی فرهنگی

تهران مرکزی

روش کیفی در مطا لعات فرهنگی با تاکید بر نشنانه شناسی

تهران مرکزی

حفاظت دیستانس جلد دوم

تهران مرکزی

حفاظت دیستانس جلد اول

تهران مرکزی

مجموعه قوانین ومقرات معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی

تهران مرکزی

تروریسم از نگاه ادیان الهی

تهران مرکزی

16

سیری در وضعیت تاریخی و حقوقی فدک

امور مجلس

معاونت امور مجلس

امور مجلس

17

مجموعه قوانین و مقررات نشریات

دانشگاه آزاد اسلامی اداره کل فرهنگی و اجتماعی

18

باستان شناسی نخجوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

19

معرفی ساها -علوم و تحقیقات تهران

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

20

مبانی رفتار حرکتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

اطلس تشریح و مورفولوژی گیاهی - جلد سوم اندام های زایشی

پرند

21

بافت شناسی عملی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی

فارماکولو ژی آنتی بیوتیکها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی

گیاهان دارویی وترکیبات طبیعی مکمل

علوم دارویی

فارماکولوژی در دندانپزشکی

علوم دارویی

22

خوردگی و حفاظت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

تمرین والیبال

شیراز

رادار بایستانیک

شیراز

تحلیل و روش شناسی مهندسی ارزش

شیراز

رشد وتوسعه اقتصادی جلد1

شیراز

حشرات فرآورده های انباری

شیراز

آنالیز تابعی

شیراز

رشد و توسعه اقتصادی جلد 2

شیراز

هندسه منیفلد

شیراز

شکست سنگ در فرآیندهای زمین شناسی

شیراز

23

حشرات فرآورده های انباری

آنالیز تابعی

24

رشد و توسعه اقتصادی جلد 2

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

25

رشد و تربیت کودک از تولد تا سه ماهگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

26

بیو شیمی میکروبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

کاربرد مدلسازی در ریاضی

رشت

27

معرفی ساها- گلستان

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

28

پژوهش ناماه حماسه ادبی شماره 2 سال دوازدهم 1395

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

آموزش مهارتهای مقابله ای با رویکرد شناختی

رودهن

29

معرفی ساها -یزد

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

30

معرفی ساها -خوزستان

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

31

معرفی ساها -تهران

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

32

معرفی ساها -چهار محال وبختیاری

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

33

اصول نمونه برداری و تجزیه زیست محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

34

مجموعه مقالات حقوق نفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

شناختی رفتاری CBT

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

زنجیره سبز

یزد

ترمودینامیک مهندسی

یزد

GENERAL CATALOG

یزد

خشت های بختیاری

یزد

مدلسازی و شبیه سازی

یزد

پای افزار پارچه ای

یزد

توسعه پایدار موسایی

یزد

تشریح مسائل ترمودینامیک

یزد

تحلیل های مدرن ماهواره ای در سنجش
تغییرات دریاچه ارومیه

یزد

35

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

36

معرفی ساها - خراسان شمالی

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

37

معرفی - ساها هرمزگان

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

38

39

آزمایشگاه شیمی صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

40

سیمای امیرالمو منین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

41

تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

42

در آمدی بر منابع و ماخذ جغرافیایی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

حرکات دامنه ای

ماهشهر

مقدمه ای کودتا ه بر پردازش تصاویر
با استفاده ازc

ماهشهر

43

فیزیولوژی حیوانات اهلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

44

بیماریهای انگلی مشترک بین انسان و دام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

45

برنامه ریزی وراهبردهای منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

46

ژئو مرفولوژی سواحل ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

47

اقتصاد خرد مخصصوص دانشجویان رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان - سماء

48

مثنوی بهرام و بهروز وقار شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

49

مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی تاریخ پزشکی در تمدن اسلام وایران

دانشگاه آزاد اسلامی اداره کل فرهنگی و اجتماعی

50

روزهاو روزگاران سخت

دانشگاه آزاد اسلامی معاونت دانشجویی و فرهنگی

پا به پای سرو

دانشگاه آزاد اسلامی معاونت دانشجویی و فرهنگی

51

رهیافت تحلیلی

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

52

معرفی ساها -استان مرکزی

اداره توسعه و پشتیبانی شبکه آزمایشگاهی و تحقیقاتی

شیمی عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی

53

شاخص های اندیشه سیاسی امام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

فیزیک الکتریسته ومغناطیس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

54

پاس وکنترل فوتبال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

تاریخ طراحی از انقلاب صنعتی تا قرن
بیست و یکم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

ریاضیات مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

55

آناتومی ویژه پرستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

56

مشاوره گروهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

57

گزیده ای از مبانی جغرافیای تحلیل
جمعیت ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

راهنمای جامع ANSYSWORKBECH جلد 1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

طرح های آماری در تحقیقات کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

58

آشنایی با نرم افزار مرجع نویسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

59

جامعه شناسی شهر و شهروندی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

60

زبان وادب فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

اصول ومفاهیم پایه در ایستایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

ریاضیات پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

61

دانشگاه هزاره سوم

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی آباد کتول

زبان تخصصی برای دانشجویان الهیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلی آباد کتول

زبان تخصصی برای دانشجویان رشته مدیریت

واحد علی آباد کتول

بنیان های نظری کارآفرینی

واحد علی آباد کتول

62

شیوه اراِئه مطالب علمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

63

سیمای کارگزاران در نهج البلاغه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

فیزیک حالت جامد- مسایل وپاسخها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

64

مقدمه ای بر ساختمان داده ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

65

اصول علمی و عملی پرورش زنبور عسل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

پایدار سازی شیب های جنگلی به روش
زیست مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

66

جامعه شناسی زن

دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

مواد زائد خطرناک خانگی

رودهن

توانمندیهای پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

توانمندیهای پژوهش

یادگار

سیمای امیرالمو منین

یادگار

راهنمای جامع ANSYSWORKBECH جلد 1

یادگار

67

دایره المعارف زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه آزاد اسلامی اداره کل روابط عمومی

68

اصلاح نژاد دام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

69

انگل های منتقله توسط مواد غذایی

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

502
کد خبر: 891705