برنامه های درسی متناسب با بازار و اشتغال بازنگری شوند

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: دانشگاه های معتبر دنیا در بازنگری برنامه های درسی خود به موضوع بازار و اشتغال فارغ التحصیلان توجه می کنند.

به گزارش ایسکانیوز،احمد معتمدی در مراسم سی امین سال تاسیس دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه های درسی باید به نحوی طراحی شود که علاوه بر فراهم کردن امکان ادامه تحصیل، زمینه اشتغال فارغ التحصیلان را نیز فراهم کند.

وی افزود: بررسی دانشگاه های معتبر دنیا نشان می دهد که این مراکز در بازنگری برنامه های درسی خود به موضوع بازار و اشتغال فارغ التحصیلان خود توجه می کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: ماموریت تمامی دانشکده های این دانشگاه نیز باید مشخص باشد تا دانشجویان پس از فارغ التحصیلی بتوانند وارد صنعت شده و مشکلات جامعه را رفع کنند.

معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: ارتباط موثر دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر با صنعت از مزایای بسیار ارزشمند این دانشکده است.

وی تاکید کرد: مهمترین مشکل دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر کمبود فضای فیزیکی است که زمینی را برای رفع این مشکل اختصاص داده ایم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: دانشکده هوافضا باید به صورت مرتب اقدام به بازنگری برنامه های درسی کند.

معتمدی گفت: این دانشکده در بازنگری برنامه های درسی خود باید به موضوع اشتغال فارغ التحصیلان توجه کند.

منبع:مهر

204

کد خبر: 893346