تخلفات و تنبیهات امتحانی را بشناسید

ا آغاز امتحانات پایان‌ترم، بحث تقلب نیز «داغ» می‌شود. برخی از دانشجویانی که نتوانسته‌اند در طول ترم در کلاس درس حاضر باشند و «شب‌های امتحان» نیز موفق به مطالعه نشده‌اند، دست به دامان امری به نام «تقلب» می‌شوند؛ موضوعی که در آیین‌نامه‌های انضباطی دانشگاه‌ها، تخلفات و تنبیهات به روشنی آورده شده است. سعی داریم طی مدت برگزاری امتحانات پایان ترم، به برخی تخلفات و تنبیهات درنظر گرفته‌شده اشاره کنیم.


فرهیختگان: چنانچه دانشجویی در طول یک ترم دو بار اقدام به تقلب کند، به‌طوری که فاصله زمانی مناسب برای تشکیل جلسه درخصوص تخلف دوم و ابلاغ رای کمیته انضباطی به وی وجود نداشته باشد، محرومیت وی با اخذ تعهد به حالت تعلیق درآید و به درج نمره 0.25 یا حذف درس طبق آیین‌نامه اکتفا شود. بدیهی است در صورت تکرار تقلب، نسبت به تشدید حکم اولیه اقدام خواهد شد.

کد خبر: 894813