تذکرکتبی استاندارهرمزگان به مدیران

استاندار هرمزگان نسبت به عدم حضور در جلسه کارگروه رفع موانع تولید در یکی از پالایشگاه های بندرعباس به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر گمرکات استان هرمزگان تذکر کتبی داد.

به گزارش ایسکانیوز، فریدون همتی ظهر شنبه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید زمانیکه موضوع عوارض بندری و گمرکی در بندرشهید رجایی مطرح شد، خطاب به مدیرکل دفتر استاندار هرمزگان گفت: یک تذکر کتبی برای الله مراد عفیفی پور مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دشتیانی مدیر گمرکات استان هرمزگان به دلیل غیبت غیر موجه در جلسه کارگروه رفع موانع تولید و بدون هماهنگی با دفتر استاندار صادر شود.

وی عنوان کرد: این تذکر کتبی در پرونده درج شود و همچنین برای سازمانهای مربوطه در تهران هم ارسال شود.

به گفته همتی، مدیران باید در زمان جلسات حضور داشته باشند و یا قبل از جلسه با دفتر بنده هماهنگ کنند و دلیل موجهی برای عدم حضور در جلسه داشته باشند. این پس مدیران باید در تمامی جلساتی که به ریاست استاندار برگزار می شود شرکت کنند.

استاندار هرمزگان بیان داشت: در جلسات مهمی که تصمیم گیری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ می شود باید شخص مدیرکل حضور داشته باشد تا تصمیمات قابلیت اجرایی داشته باشد نه اینکه معاون و یا جانشین می فرستند که شاید بعدا مصوبات جلسه مورد تایید مدیر آن دستگاه نباشد و چرخه رفع موانع با مشکل روبرو خواهد شد.

901/900

کد خبر: 896501