ایثارگران از پرداخت مالیات در دانشگاه آزاد اسلامی معاف شدند

سازمان امور مالیاتی کشور،صددرصد ( ۱۰۰٪) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می باشد

به گزارش ایسکانیوز، با استناد به بند د ماده ۸۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که طی آن عبارت «رزمندگان یا حداقل دوازده ماه حضور در جبهه به قانون مذکور اضافه گردیده است»، از تاریح اجرای بخشنامه به سازمان امور مالیاتی (۱ /۱ /۱۳۹۶). صددرصد ( ۱۰۰٪) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیرمستمر شاهد، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می باشد. شایان ذکر است مدرک قابل قبول برای تعیین مدت حضور رزمندگان در جبهه، ارائه اصل کارت ایثار یا معرفی نامه ممهور شده از یگان مربوطه می باشد.

بدیهی است دبیران هیات امنای استان ها، رؤسای واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی و نیز معاونین اداری و مالی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

204

کد خبر: 896903