رتبه اول مدارس سما واحد مهاباد در جذب دانش آموز و توسعه راهکارهای آموزشی

مدارس سما واحد مهاباد در نظرسنجی ها و توسعه راهکارهای آموزشی و جذب دانش اموز ممتاز اعلام گردیده است.

به گزارش ایسکانیوز،در اکثر تاپیک های بوجود آمده دیده می شود که مقایسه بین دو یا چند مدرسه مورد بحث قرار می گیرد، معمولا شاخص هائی برای این مقایسه ها در نظر گرفته می شود و مبنایی برای ارزیابی صحیح مدارس با توجه به توان و امکانات موجود در هر مدرسه لحاظ می گردد. بدین منظور همه ساله در سازمان سما جهت نمایاندن برتری مدارس سما سطح کشورشاخص هائی چون آموزش ، فعالیتهای اجتماعی، فضای آموزشی ، کادر آموزشی مدنظر قرار گرفته و مدارس موفق در ارائه خدمات و جذب بهتر را معرفی می نمایند. مدارس سما واحد مهاباد با لحاظ نمودن دقت و حساسیت در موارد مطروحه و با همت همکاران توانسته در سال تحصیلی 95-96 توانسته موفق به اخذ رتبه اول در جذب دانش آموز سمائی و کسب رتبه دوم استانی در سال تحصیلی 96-97 شود.

قابل ذکر است مدارس سما واحد مهاباد در نظرسنجی ها و توسعه راهکارهای آموزشی و جذب دانش اموز ممتاز اعلام گردیده است.

204

کد خبر: 900982