ایده ای برای کاهش هزینه‌های برگزاری امتحانات در دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) دو طرح برای کاهش هزینه‌ها در این واحد دانشگاهی دارد که از این میان یک طرح مربوط به نحوه برگزاری امتحانات است که علاوه‌بر کاهش هزینه‌های برگزاری امتحانات، امنیت بیشتری را در این خصوص در دروس مختلف به همراه می‌آورد.

طرح 2 نیز درباره کاهش سرورهای دانشگاه آزاد اسلامی این واحد با متمرکز شدن آنها در استان‌ها یا حتی تمرکز آن در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است. درباره طرح اول باید بگویم که برگزاری امتحانات به شکل فعلی معایبی دارد؛ به‌طور مثال پنج میلیون و 400 هزار تومان هزینه در سال 1395 تنها برای مراقبت در حوزه امتحانات در این واحد دانشگاهی هزینه شده است. امنیت پایین برگزاری امتحانات به دلیل عدم حضور خود استاد، عدم آشنایی برخی از مراقبان با نحوه برگزاری امتحانات و همچنین تعطیلی دوهفته‌ای بخش جوابگویی به ارباب‌رجوع در یک ترم از جمله معایب طرح فعلی است؛ در حالی که در طرح جدید خود استاد موظف است در طول ترم دانشجو را همانند دانشگاه‌های معتبر ارزیابی کرده و خودش نسبت به برگزاری امتحان نیز اقدام کند.

علاوه‌بر آن کاهش هزینه از طریق کم شدن مراقبین، کاهش هزینه کاغذ پرینتر، کم شدن حساسیت نسبت به امتحان از سوی دانشجویان به دلیل برگزاری آن در طول ترم و اواسط ترم، بالا رفتن امنیت برگزاری، عدم مختل شدن سایر فعالیت‌های دانشگاه در طول برگزاری امتحانات و... از جمله مزایای این طرح به شمار می‌رود. همچنین براساس ماده 39 ارزشیابی تحصیلی دانشجو، ارزیابی تحصیلی دانشجویان در هر درس توسط استاد آن درس براساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس، انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می‌گیرد و براساس تبصره‌های یک و دو این ماده انجام امتحان میان‌ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین‌شده در ماده 9 آیین‌نامه امکان‌پذیر است. در این صورت نمره امتحان میان ترم 25 درصد و سایر فعالیت‌های کلاسی 5 درصد نمره درس خواهد بود. نمره امتحان نیمسالی الزاما باید ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم شود و برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است؛ از این رو اساتید باید ارزیابی تحصیلی دانشجویان را در طول ترم انجام دهند. علاوه‌بر اینکه تسامح و تساهلی در جریان برگزاری امتحانات در برخی واحدهای دانشگاهی صورت می‌گیرد، نه‌تنها باعث می‌شود برگزاری امتحانات از حالت جدی خارج شود، بلکه افت آموزشی و از دست رفتن شهرت و حیثیت دانشگاه را نیز به همراه می‌آورد. در حقیقت نباید تنها به دلیل جذب و نگهداری دانشجویان، بلکه به دلیل عدم رعایت قوانین آن هم توسط معدودی از افرادی که در دانشگاه‌ها هستند، شاهد عمل خلاف قوانین آموزشی در دانشگاه‌ها باشیم.

منبع: فرهیختگان

کد خبر: 901107