عملکرد نهاد های امنیتی که ضابط قضایی پرونده بوده اند محل توجه جدی است

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص حکم چهار دانشجوی عدالتخواه شیراز گفت: دستگاه قضا اگر فکر کرده که جریان عدالتخواهی بخصوص جنبش عدالتخواه دانشجویی با این گونه اقدامات دست از عدالتخواهی بر می دارد، در خیال باطل به سر می برد.

به گزارش ایسکانیوز، محمد جواد معتمدی نژاد درباره پرونده 4 دانشجوی عدالتخواه شیراز تاکید کرد: آقایان سلمان کدیور و حسین شهبازی، دبیران اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، هادی مسعودی عضو اسبق جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و مصطفی پور خسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه‌های شیراز به «تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و همچنین محرومیت از هرگونه عضویت یا فعالیت در احزاب سطح کشور انجمن ها و اتحادیه های دانشجویی تحت هر عنوان و اسمی و همچنین محرومیت از عضویت در هیئت تحریریه، مدیریت، سردبیری و یا مدیر مسولی نشریات مکتوب یا الکترونیکی و یا گروه های اجتماعی در فضای مجازی بمدت پنج سال» محکوم شدند. این حکم یک رسوایی برای قوه قضائیه از سویی و برای مسئولین ارشد فارس از سوی دیگر است.

وی افزود: مگر می شود اندیشه ها را مهر و موم کرد؟ مگر می شود صداها را خفه کرد؟ آیا شورش های چند وقت اخیر به حضرات نشان نداد که بستن دهان منتقدین، چگونه می تواند به سرریز عصبی منجر بشود و کلیت نظام را به چالش بکشد؟

دبیر جنبش دانشجویی با بیان اینکه عملکرد نهاد های امنیتی که ضابط قضایی پرونده بوده اند نیز محل توجه جدی است، افزود: سوال بنده اینجاست که اساسا «امنیت» در دایره واژگانی اینها چه تعریفی دارد؟ چرا این دستگاه ها بررسی هزینه انتخاباتی اقای ایمانی امام جمعه شهر شیراز در موقع امتخابات خبرگان سال 94 را در دستور کار قرار نداده اند؟ آیا برایشان مهم نبوده است؟ آیا چنین کارهایی امنیت حکومت اسلامی را تهیدید نمی کند؟ چرا شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به چنین مسائلی ورود نمی کند؟ آیا این شورا خبر ندارد و نمی داند که برخی ائمه جمعه؛ از وجهه رهبری به عنوان یک پناهگاه برای گریز از نقد و نظارت و اعمال هر نوع فعل و امری سود می جویند؟ آیا عدم محبوبیت آنان را در شهرها نمی بیند؟ تا کی وجهه رهبری را وجه المصالحه قرار می دهید؟

وی ادامه داد: متاسفانه برخوردهای این چنینی این شائبه را تقویت می کنند که دستگاه ها و رویه های قضایی کشور در کنار و بلکه در خدمت زورمندان و مدیران و حاکمانند، در حالی که باید در کنار ضعفا و عموم و توده ها باشند.
معتمدی نژاد خاطر نشان کرد: ما نیز اگر از این چهار بزرگوار حمایت می کنیم ابدا به این دلیل منحصر نمی شود که آنان و نیت شان را می شناسیم یا حقی به گردن جنبش عدالتخواه دارند، بلکه دلیل اصلی آن مخالفت با حذف افراد و جریانات مستقل و اصیل و عدالت طلب است.

کد خبر: 903435