۲ انتصاب در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دراحکام جداگانه ای سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن را منصوب کرد.

به گزارش ایسکانیوز و به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این احکام آمده است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسین شریفی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی » منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاش های دکتر علیرضا اقدامی معافی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی قدردانی کرد.

انتصاب سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

برادر گرامی جناب آقای دکتر حسینعلی مشایخی

با اهدای سلام و تحیات

بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران و با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن» منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه نمایید.

فرهاد رهبر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر همچنین در نامه دیگری از زحمات و تلاش های دکتر محمود صمدی لرگانی سرپرست سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن قدردانی کرد.

کد خبر: 904512