وزارت بهداشت کیفیت رشته های جدید علوم پزشکی دانشگاه آزاد را تایید کرد

رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «در حوزه رشته‌های تخصصی پزشکی نزدیک به پنج رشته به وزارت بهداشت درخواست داده‌ایم و رایزنی‌های زیادی صورت گرفته است.»

فرهاد ادهمی مقدم، رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگویی با «فرهیختگان» درباره مجوز ایجاد 11 رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت علوم گفت: «شاخص‌هایی که در این مجوزها لحاظ شده، براساس فضای فیزیکی، نیروی انسانی اعم از هیات‌علمی، پرسنل، نیاز به فیلد بالینی و... بوده که براساس شاخص‌های کیفی است.»

او افزود: «این شاخص‌ها باید مورد تایید وزارت بهداشت و شورای گسترش دانشگاه قرار می گرفت و مراحل بعدی طی می شود که در این 11 رشته با توجه به دارا بودن همه شاخص‌ها مجوز از سوی وزارت بهداشت صادر شده است و با توجه به باز شدن تکمیل‌ظرفیت این رشته‌ها از نیمسال دوم پذیرش دانشجو صورت می‌گیرد.»

مقدم، رئیس مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین درباره ظرفیت رشته‌های مجوزدار نیز گفت: «ظرفیت هر رشته نیز مشخص است، اما در زمان ثبت‌نام اعلام مشخصا برای هر واحد مشخص خواهد شد.»

ادهمی درباره برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه رشته‌های پزشکی نیز گفت: «قطعا همین‌طور است و ما در رشته‌های کارشناسی‌ارشد و PHD نیز در آینده نزدیک ظرفیت‌هایی از سوی وزارت بهداشت مجوزها صادر خواهد شد. همچنین در حوزه رشته‌های تخصصی پزشکی نزدیک به پنج رشته به وزارت بهداشت درخواست داده‌ایم و رایزنی‌های زیادی صورت گرفته است.»

11 رشته جدید

گفتنی است ابتدای هفته جاری بود که 11 رشته جدید علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تایید شد و واحدهای مجری علوم پزشکی می‌توانند در نیمسال دوم سال 97-96 دانشجو بپذیرند. این رشته‌ها شامل علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته واحد ورامین، علوم و صنایع غذایی کارشناسی پیوسته واحد گرمسار، اتاق عمل کارشناسی پیوسته واحد همدان، اتاق عمل کارشناسی پیوسته واحد خوراسگان، اتاق عمل کارشناسی پیوسته واحد گرمسار، اتاق عمل کارشناسی پیوسته واحد ملایر، اتاق عمل کارشناسی پیوسته واحد ورامین، پرستاری کارشناسی پیوسته واحد ملایر، پرستاری کارشناسی پیوسته واحد گرمسار، پرستاری کارشناسی پیوسته واحد بوشهر و پرستاری کارشناسی پیوسته واحد دماوند است.

تایید این رشته‌ها در حالی است که مردادماه سال جاری نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۲۱ رشته‌محل در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع PHD، کارشناسی‌ارشد ناپیوسته و کارشناسی موافقت کرده بود. رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای تهران جنوب، تهران شمال، ساری و علوم و تحقیقات تهران در مقطع دکتری؛ رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای سمنان، الکترونیکی، علوم و تحقیقات تهران، پزشکی تهران، تهران شمال، مرودشت، تهران جنوب، شهرکرد و ساری در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته؛ رشته زیست‌فناوری پزشکی در واحدهای اصفهان (خوراسگان) و پزشکی تهران و رشته علوم تشریحی در واحد پزشکی تهران در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته و رشته‌های اتاق عمل در واحدهای نجف‌آباد، یزد، ارسنجان، پرستاری در واحد الیگودرز و رشته علوم آزمایشگاهی در واحد ارومیه در مقطع کارشناسی رشته‌های تاییدشده هستند.

منبع: فرهیختگان

کد خبر: 904548