بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد ام ابیها از واحد خوی

جمعی از دانش آموزان مدرسه دخترانه شاهد ام ابیها شهرستان خوی از امکانات آموزشی، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی واحد خوی، در این بازدید دانش آموزان ضمن بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه، با توضیح کارشناسان و مسئولین حوزه های مختلف در خصوص امکانات و رشته های موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی آشنا شدند.

کد خبر: 905751