همایش بزرگ پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی در واحد اردبیل برگزار شد

همایش بزرگ پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی با حضور تعدادی از مسئولین انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و اعضای شورای شهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، رئیس واحد اردبیل در این همایش آسیب های اجتماعی را ناشی از غفلت شمرد و گفت: « وقتی آسیب اجتماعی هست یعنی غفلت اجتماعی اتفاق افتاده است.»

دکتر اسحاق رسولی خاطر نشان کرد: « اصل قضیه غفلت هاست و وظیفه ما به عنوان افراد دانشگاهی، ابتدا آگاهی خودمان و سپس عمل کردن در راه آگاه سازی جامعه است.»

وی ادامه داد: « متاسفانه این آسیب ها حتی در محیط دانشگاه و محیط خوابگاه نیز مشاهده می شود به همین جهت ما اول باید خودمان پیشگیری کنیم و سپس در جلوگیری از این آسیب ها پیشگام باشیم.»

رسولی به انعقاد تفاهم نامه بین نیروی انتظامی و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اشاره کرد و اجرای این همایش را پرثمر دانست.

وی افزود: «اعتیاد بلای خانمان سوزی است که مسئله یک فرد نیست و بدانیم که بیشترین عوارض اعتیاد را خودمان می پردازیم.»

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اردبیل نیز خودپایی را مهمترین اصل پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانست.

سرهنگ نوری گفت: « مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی و بلای خانمان سوزی است که وقتی گریبانگیر فرد یا خانواده ای شد باعث نابودی آنها می شود.»

وی ادامه داد: « نیروی انتظامی در خط مقدم پیشگیری از مواد مخدر هست و به عینه تمام مشکلات وارده بر فرد و خانواده را شاهد است.»

وی افزود: « بهترین نگرش در خصوص آسیب های اجتماعی توجه به عواقب اعتیاد به مواد مخدر است و وقتی فردی معتاد شد، اعتماد به نفس و عزت خود را از دست می دهد.»

نوری با بیان تغییر رویکرد مصرف از سنتی به مواد صنعتی، عواقب وخیم آن را یادآور شد و گفت: « باب شهادت در نیروی انتظامی همیشه باز است و روزی نیست که نیروی انتظامی در این خصوص (مبارزه با مواد مخدر و اشرار) شهیدی نداشته باشد.»

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اردبیل عوامل اعتیاد را در سه بخش اجتماعی، خانوادگی و فردی طبقه بندی کرده و به شرح آنها پرداخت.

اجرای موسیقی سنتی توسط گروه همنوا، سخنرانی کارشناس برنامه (کارشناس پیشگیری از اعتیاد) و اجرای تئاتر از دیگر برنامه های انجام شده در این همایش بود.

کد خبر: 910800