سلامت اجتماعی  نشاط اجتماعی و احساس امنیت و رفاه اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در زمینه اجتماعی شدن سلامت گام های بزرگی در وزارت بهداشت برداشته شده است که تبلور آن ایجاد ساختار جدید معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی بوده است.

به گزارش ایسکانیوز ، دکتر علی اکبر حق دوست در آیین اولین همایش مجمع شهرستانی سلامت در خمین گفت : برگزاری این گونه جلسات، زمینه گفتمان عمومی سلامت را فراهم کرده است.

دکتر حق دوست گفت: ابعاد سلامت بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را شامل می شود، که بعد اجتماعی سلامت، به مفهوم احساس آسودگی و آرامش در زندگی اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی ادامه داد: سلامت اجتماعی وجود نشاط اجتماعی و احساس امنیت و رفاه اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که برای رسیدن به این احساس مهم بایستی امنیت و رفاه جامعه ارتقا یابد، چرا که باعث بهبود کیفیت زندگی می شود و به تبع آن، بر سلامت فرد و اجتماع تاثیر گذار خواهد بود.

دکتر حق دوست تصریح کرد: داشتن نشاط اجتماعی نیز در برگیرنده چگونگی سبک زندگی فردی و خانوادگی و داشتن سرمایه اجتماعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: کیفیت و چگونگی و سبک زندگی فردی و خانوادگی که شامل مسکن، محیط کار، جامعه، رفاه فردی و مهارت های زندگی می باشد، در نشاط اجتماعی تاثیر گذار است.

وی با اشاره به بازدیدی که از بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در خمین داشت، افزود: نوع معماری در نشاط اجتماعی تاثیر گذار است، به طوری که انحنا در معماری های سنتی که نشان دهنده دهنده آرامش است باعث نشاط می شود و زاویه قائمه در سبک معماری های جدید نوعی خشونت را القا می کند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت وجود سرمایه های اجتماعی را رکن مهم دیگر در ایجاد نشاط دانست و تصریح کرد: تعلقات خاطر و هویت ملی منطقه ای و همچنین حمایت های خانوادگی و شبکه های اجتماعی واقعی، نوعی سرمایه اجتماعی هستند که برای رسیدن به این سرمایه لایه های هویتی انسان باید به درستی شکل بگیرد.

دکتر حق دوست افزود: باید ارزش های ملی و دینی را به عنوان سرمایه های اجتماعی هویت سازی کنیم، چرا که قطعا بر نشاط اجتماعی و در نهایت سلامت اجتماعی افراد تاثیر گذار خواهد بود.

وی ادامه داد: سلامت اجتماعی وابسته به ارتباطات اجتماعی است که هر چقدر این ارتباطات عمیق و بیشتر باشد سلامت اجتماعی بالاتر و امید به زندگی بیشتر می‌شود.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی خمین نیز در این آئین با اشاره به جنبه های مختلف سلامت بر ضرورت و اهمیت اجتماعی شدن سلامت تاکید کرد و گفت: تحقق ارتقاء سلامت نیازمند ایجاد قدرت مدیریت بر سلامت فردی در تمامی افراد کشور است و تا زمانی که مردم نتوانند عوامل موثر بر سلامت خود را کنترل کنند، ارتقاء سلامت به مفهوم کلی آن تحقق نمی یابد.

دکتر جواد جواهری افزود: سلامتی یک مسئولیت همگانی است که با مشارکت افراد، جامعه و دولت ها تامین شده و ارتقا می یابد و اگر می خواهیـم به عدالـت به عنوان نتیجه مطـلوب ارتقــاء سلامت دست یابیم، باید اتخاذ راهکارهای مشارکتی هدف اصلی ما باشد.

وی رفع نابرابری، توانمندسازی و مشارکت همگانی و همکاری های بین بخشی را از اصول حاکم بر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت بر شمرد و کار گروهی نهادها، سازمان های دولتی، بخش های عمومی و خصوصی و سمن ها برای حل مشکلات مرتبط با سلامت مردم را راهگشا دانست.

701

کد خبر: 910942