20اسفند؛ آخرین مهلت شرکت در جشنواره فیلم و عکس البرز

شنبه 12 اسفند 1396 - 11:22
کد مطلب: 912312
جشنواره البرز

فراخوان نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم و عکس البرز با موضوع « تبیین جایگاه حماسی زنان وکودکان درجنگ» در حالی منتشر شد که طبق اعلام اولیه دبیرخانه مهلت دریافت آثار تا 20اسفند بوده و اکنون فقط 8 روز دیگر باقی مانده است.

به گزارش ایسکانیوز، روابط عمومی این رویداد سینمایی با اعلام خبر مهلت 8روزه ارسال آثار به نخستین جشنواره ی بین المللی فیلم و عکس البرز ، متن فراخوان را به این شرح منتشر کرد:

سازمان بسیج هنرمندان استان البرزدر راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری وابلاغ سیاستهای کلی مبتنی برتبیین مولفه های فرهنگ ایثار، شهادت،مقاومت وبا هدفت تشویق وترغیب هنرمندان ایران اسلامی به فعالیت موثر در زمینه ی ترویج نقش این مولفه ها درمسیر انقلاب اسلامی،نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه و عکس با موضوع تبیین جایگاه حماسی زنان و کودکان درجنگ را در آستانه ی سالروزفتح خرمشهر(20 الی 24اردیبهشت 1397)دراستان البرزبرگزار می کند.

**اهداف جشنواره:
1- ارتقای سطح بینش وآگاهی جامعه نسبت به ارزشهای معنوی
2- کمک به تولیدمحتواوتوسعه ی آن درقالب حمایت ازمحصولات فرهنگی به ویژه تولیدفیلم کوتاه وعکس و دستیابی به آثارفاخرتصویری دراین زمینه

3- ایجادبسترهای مناسب ازطریق تبادل تجربیات ارزنده و تعامل میان سینماگران،صاحبنظران،متخصصان ومخاطبین درراستای گسترش فرهنگ بهورزی ازدستاوردهای مبتنی بر ایثار، شهادت و مقاومت؛
4- زمینه سازی وکمک به انتشارپژوهش هاوپخش فیلم وعکس در رابطه با وظایف واهداف سازمان بسیج هنرمندان درسطح رسانه های داخلی وخارجی؛
5- شناسایی استعدادهاوتقدیرازبرترین پدیدآوردگان آثار هنری مرتبط با موضوعات جشنواره؛
6- معرفی زنان و کودکان تاثیرگذار درزمینه ی فعالیت های مربوط به محورمقاومت وپایداری درجهان ،
7- تشویق مولفان،مؤسسات ونهادهای حقیقی و حقوقی فعال،با هدف گسترش فعالیتهای فرهنگی-هنری.

**موضوعات جشنواره:
1- تبیین جایگاه حماسی نقش کودکان و زنان در هشت سال دفاع مقدس
۲-تهاجم قدرت های استکباری به ملتهای مظلوم درسرزمین های اسلامی و سایر نقاط جهان .
۳-بازتاب جنگ افروزی ، مصداق بارز نقض حقوق مسلم کودکان و زنان.
4- نمایش آسیب های اجتماعی کودکان و زنان ناشی از جنگ.
۵-تجلی جایگاه ارزشمندزنان و کودکان.
6-نمایش مصایب پناهجویان و آوارگان جنگی.
7- نمایش تاثیرجنگ در فروپاشی خانواده ها.
8 - بررسی موقعیت انسان در شرایط جنکی و بعد از آن
۹-تلاش سازمان ها و نهادهای مردمی در کمک به آسیب دیدگان جنگ.

**بخش های جشنواره:
1- بخش رقابتی،
• فیلم کوتاه ملی
آثار کوتاه : مستند،داستانی،پویانمایی)باحداکثرزمان45 دقیقه( از ایران
• فیلم کوتاه بین المللی
آثار کوتاه : مستند،داستانی،پویانمایی)باحداکثرزمان 45 دقیقه) از سراسر جهان
• مسابقه ی عکس
- تک عکس
- مجموعه عکس
عکاسان می توانند آثار تصویری خود را در دو قالب "تک عکس" و "مجموعه عکس" برای رقابت در این بخش شرکت دهند.
• مسابقه ی ویژه
- ویژه ی نگاه مردمی
این بخش به آثاری که ازطریق تلفن های همراه یادوربین های غیرحرفه ای ثبت و ضبط شده است، اختصاص دارد.
- ویژه از نگاه کودکان دیروز، ایثارگران امروز
2- بخش غیر رقابتی
• نمایشهای ویژه
در این بخش به منظورشناخت هرچه بهترظرفیت ها و ایجادتعامل وارتباط سازنده میان هنرمندان وسازمان بسیج هنرمندان بانگاه ویژه به سینمای مقاومت وپایداری درسرزمین های اسلامی و جهان،آثاری از یک فیلمسازویایک کشورویامجموعه یی ازفیلمها، عکسها ویا بسته ی نمایشی دیگرمرتبط با اهداف جشنواره، در قالب"مرور بر آثار"در دو بخش ایران و بین الملل به نمایش گذاشته خواهد شد.
• نشست ها
مجموعه یی ازجلسات هم اندیشی،سخنرانی ها،میزگردها ،با حضور نویسندگان و پژوهشگران،کارگاههای آموزشی و پژوهش های سینمایی،جلسات نقد و بررسی مرتبط بااهداف جشنواره در ایام جشنواره برگزارخواهدشد.
• نکوداشت و بزرگداشت
در این بخش ازپیشکسوتان فعال ودرگذشتگان نامداردر عرصه های هنری مرتبط بااهداف جشنواره، تقدیر به عمل خواهد آمد.
• سایربرنامه ها

- برگزاری نمایشگاه عکس
- برگزاری هزمان جشنواره دراستان البرزوسایر مراکزفرهنگی هنری کشور
- مراسم افتتاحیه و اختتامیه ی جشنواره
جوایز بخش های رقابتی جشنواره:
هیئت های داوری جشنواره جوایز خود را شامل: لوح افتخار و تندیس جشنواره به همراه جایزه ی نقدی ،به شرح ذیل به برترین آثار بخش های رقابتی جشنواره اهدا خواهند کرد:
• مسابقه ی فیلم کوتاه ملی:
1- بهترین فیلم کوتاه (مستند، داستانی، پویا نمایی) به تهیه کننده ی اثر
2- بهترین کارگردانی (مستند، داستانی، پویانمایی)به کارگردان اثر
3- بهترین فیلمنامه (داستانی)به نویسنده ی اثر
4- بهترین تحقیق و پژوهش و گفتار متن مستند (مستند) به پژوهشگر یا نویسنده ی اثر
5- بهترین دستاورد فنی، هنری از میان کلیه ی آثار
6- دو جایزه ی ویژه ی هیئت داوران بخش مسابقه ی فیلم کوتاه جشنواره،ازمیان آثار این بخش
7 –جایزه ی ویژه ی شهیدرضا پناهی (این جایزه به انتخاب هیئت داوران به دبیر جشنواره پیشنهاد و به یکی از آثاربخش مسابقه ی فیلم اهدا خواهد شد.)
• بخش مسابقه ی فیلم کوتاه بین المللی:
1- لوح افتخارو تندیس جشنواره به همراه جایزه ی نقدی به سه فیلم به عنوان بهترین فیلم های کوتاه بخش مسابقه ی بین المللی .
2- جایزه ی نگاه ویژه ،شامل: لوح افتخار، تندیس جشنواره به همراه جایزه ی نقدی به دو (2) فیلم کوتاه بخش مسابقه ی بین المللی به انتخاب هیئت داوران این بخش.
• بخش مسابقه ی عکس:
- پنج جایزه به ترتیب رتبه به5عکاس برتراین بخش.
- سه جایزه به ترتیب رتبه در بخش ویژه ی آثار نگاه مردمی
- اهدا ی یک جایزه ی ویژه از نگاه کودکان دیروز ،ایثارگران امروز
مقرارت شرکت درجشنواره:
• مقررات عمومی:
1- شرکت درجشنواره برای عموم آزاداست.
2- به تمامی آثارراه یافته به جشنواره، گواهی شرکت اهدامیشود.
3- هیچکدام ازجوایزبه طورهم ارزش ومشترک به دواثرتعلق نخواهدگرفت.
4- به منظورارزیابی از سوی سازمان بسیج هنرمندان البرز ،درنخستین دوره ی برگزاری جشنواره،محدودیتی برای زمان ساخت آثارتولید شده وجودندارد.
5- ستادبرگزاری جشنواره برای تولیدآثارتبلیغاتی،تلویزیونی و فضاهای مجازی جشنواره اجازه ی استفاده ی حداقلی ازآثاررادارد.
6- دبیرخانه ی جشنواره درقبال صدمات ناشی ازارسال نامطلوب آثارهیچگونه مسئولیتی ندارد.
7- هرگونه مسئولیت درخصوص مسایل تبلیغی وحقوقی فیلم که برمبنای اطلاعات فرم جشنواره صورت میگیرد برعهده ی امضاءکننده ی فرماست.
8- آن دسته ازآثارکه تهیه کننده ی حقیقی وحقوقی دارندوکارگردان اثرفرم جشنواره راتکمیل وبه دبیرخانه ارسال میکندبایدنامه مجوزحضوردرجشنواره توسط تهیه کننده رابه دبیرخانه ی جشنواره ارسال کند.
9- به تقاضای شرکت آثاری که مدارک آن به طورناقص ارسال گردد،ترتیب اثرداده نخواهدشد.
10- پس ازراه یابی فیلمهابه جشنواره،امکان خارج کردن آنها ازبرنامه وجودندارد.
11- اخذتصمیم نهایی درباره هرنکته یی که دراین مقررات پیشبینی نشده ویاابهامات ناشی ازمفادآن،تنها دراختیاردبیرجشنواره است.

• مقررات بخش فیلم کوتاه:
1- حداکثرزمان فیلم های ارسالی45دقیقه
2- هریک ازفیلم هابایدبه صورت مستقل به روی یک حلقهDVDبه انضمام یک لوح فشرده شامل:سه قطعه عکس صحنه،دوقطعه عکس پشت صحنه،ویک قطعه عکس کارگردان جهت بازبینی ارسال شود.
3- مشخصات فیلم شامل:نام فیلم، نام کارگردان،مدت زمان فیلم،و قالب آن،باید به طورکامل رویDVD نوشته وفرم درخواست شرکت برای هرفیلم به طورجداگانه تکمیل شود.

4- فیلم های منتخب بایدبایکی ازفرمتهایHD،HDV،وFull HD ارایه شود.

5- نسخهDVD فیلم های ارایه شده به دبیرخانه ی جشنواره به منظوراستفاده ی پژوهشگران دربانک فیلم دبیرخانه ی جشنواره نگهداری شده ومستردنمی شود.
6- در بخش مسابقه ی بین الملل،از هر کشور خارجی حداکثر ۲ فیلم و از کشور ایران حداکثر ۳ فیلم حضور خواهند داشت.
• مقررات بخش عکس:
1- دربخش عکس،آثارمرتبط باموضوع جشنواره باید پس از تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی به صورت تک عکس (5)فریم )وحداکثر3مجموعه عکس) هرمجموعه شامل6فریم باکیفیت مناسب جهت بازبینی به وبسایت جشنواره ارسال شود.
2- عکسهای ارسالی نبایددارای امضای عکاس،پاسپارتو،قاب،تاریخ،واترمارک،لوگوویاهرگونه نشانه های تصویری باشد.
3- در مورد عکاسی، پردازش عکس‌ها با استفاده از نرم‌افزار‌هایی مانند فتوشاپ و…فقط درحداصلاح رنگ ونورمجازمی‌باشد.
4- عکس‌های ارسالی می‌‌توانند رنگی یا مونوکروم باشند، همچنین کیفیت(Quality)عکس در هنگام خروجی فتوشاپ به گونه‌یی انتخاب شود که حجم فایل ارسالی از 2مگابایت تجاوز نکند.
گاه شمار جشنواره:
آخرین مهلت ارسال آثار: 20 اسفند ماه 1396
اعلام آثارمنتخب جشنواره: 20 فروردین 1397
زمان برگزاری جشنواره:20 الی 24اردیبهشت1397
نشانی دبیرخانه جشنواره:
استان البرز،کرج،میدان والفجر بلوار شهدای چهار دستگاه . ساختمان شهیدان بیگی سازمان بسیج هنرمندان استان البرز
تلفن و دورنگار:32738357-0263
آدرس پست الکترونیکی:info@alborzintfilmfestival.ir
آدرس وبسایت:www.alborziff.ir
این جشنواره ازسوی سازمان بسیج هنرمندان استان البرزوباهمکاری حوزه هنری استان البرز. اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی البرز از ۲۰ الی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷درکرج وهمزمان درسراسرکشوربه دبیری ناصرباکیده برگزارخواهدشد.

503

121 / 160

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار