متون  تخصصی جغرافیایی به زبان انگلیسی منتشر شد

کتاب « متون تخصصی جغرافیایی به زبان انگلیسی» تالیف بیژن رحمانی از سوی سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایسکانیوز، کتاب « متون تخصصی جغرافیایی به زبان انگلیسی» Geographical texts in English تالیف بیژن رحمانی از سوی سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

متونی که در این کتاب جمع آوری و انتخاب شده اند متناسب با میزان توان و دانش زبان انگلیسی در سطوح مختلف دانشگاهی است و دانشجویان در هر مقطع و گروهی می توانند به منابع مورد نیار خود دسترسی پیدا کنند.

در این مجموعه هم متون مربوط به جغرافیای انسانی پیش بینی شده است و هم متون جغرافیای طبیعی، محیط زیست، توسعه پایدار، کشاورزی. مطالبی هم در رابطه گردشگری وجود دارد. مطالب هم به گونه ای انتخاب شده است که جغرافیا را از همان ابتدا و با محتوای نسبتا سنتی آن تا کنون که برداشت ها و موارد نوینی در عرصه جغرافیا مطرح است پوشش دهد.

این کتاب در 151 صفحه، شمارگان 1000 جلد ، توسط سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد.

502

کد خبر: 917171