توصیه ها و هشدارهای پلیس آگاهی به مسافران نوروزی

پلیس آگاهی تاکید کرد که از سرپاکردن چادر در اماکن خلوت و به صورت انفرادی جدابپرهیزید و برای اسکان موقت از ستادهای نوروزی راهنمایی بگیرید و در محل های تعیین شده به برپا کردن چادر اقدام کنید.

به گزارش ایسکانیوز پلیس آگاهی به مسافران نوروزی هشدارهایی داد که به شرح زیر است؛

وجوه نقد، طلاجات و جواهر آلات و اوراق بهادار خود را به صندوق امانات بانک ها بسپارید.

حتی المقدور منزل را خالی از سکنه نگذارید و به همسایگان مورد اعتماد خود، ترک منزل را اعلام کنید.

اشیاء قیمتی، اسناد و مدارک اتومبیل، هویتی و با ارزش را داخل خودرو نگذارید.

حتی المقدور سعی کنید اتومبیل خود را در سطح شهر به پارکینگ های عمومی بسپارید.

از سرپاکردن چادر در اماکن خلوت و به صورت انفرادی جدابپرهیزید و برای اسکان موقت از ستادهای نوروزی راهنمایی بگیرید و در محل های تعیین شده به برپا کردن چادر اقدام کنید.

در اماکن عمومی که چادر های زیادی نصب شده ، چادر خود را ترک نکنید و مراقب اشیاء خود باشید.

سعی کنید چادر و خودرو شما زیاد از هم فاصله نداشته باشد

برای تهیه محل استراحت و اسکان به ستادهای اسکان مسافران نوروزی مراجعه فرمایید و از تهیه منزل از افراد ناشناس که به صورت کلید به دست منازل کلیدی) بر سر راه شما قرار می گیرند، جدابپرهیزید.

700

کد خبر: 917419