اختراع جدید از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

کیت تشخیصی نوع و دوز شیمی درمانی موثر بر سلولها و بافت های سلولی توسط محققین واحد اردبیل به ثبت رسید.

دکتر فرزاد ستاری اردبیلی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز اظهار کرد: « محققین این اختراع معتقدند این کیت قابلیت دارد که حتی برای داروهای جدید که هنوز کشف نشده اند، کاربست داشته باشد.»

وی ادامه داد: « با این اختراع در همه انواع سرطان که امکان بیوپسی و پرایمری کالچر دارند به صورت افتراقی قابل استفاده خواهد شد. در تست پایلوت این یافته در برخی تشخیص های افتراقی، موفقیت های چشمگیری بدست آمده است.»

مسئول این تیم تحقیقاتی نیز اظهار کرد: « تجاری سازی این تکنولوژی برند بزرگی برای دانشگاه و خدمت بزرگی برای جامعه خواهد بود.»

دکتر محمد ضعیفی زاده گفت: « تلفیق علوم مختلف نانو تکنولوژی، بیولوژی مولکولی و سلولی و ژنتیک، منجر به این یافته مهم شده و در مراحل اخذ مجوز علمی از سازمانها و مراکز ذیصلاح هستیم.»

وی افزود: « از آنجائیکه استفاده از انواع داروهای شیمی دارویی بر مبنای نوع و طیف عملکردی هر کدام از آنها صورت می گیرد و روش استانداردی وجود ندارد که دقیقا حتی در یک طیف کدام شیمی دارویی اثر مناسبی دارد و با توجه به اینکه تشخیص تاثیر و عدم تاثیر یک تیمار شیمی دارویی زمان‏بر است لذا انتخاب شیمی دارویی مناسب برای یک نوع کانسر بر مبنای تجربه همواره دارای خطا و گاها جبران‏ناپذیر است. »

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل افزود: « در این کیت انتخاب نوع شیمی دارویی موثر از میان داروهای موجود در بازار که بر مبنای کنترل تقسیم سلول، کنترل سیکنال های بین سلولی، القای اباتیوز واکنش متاستاز و غیره عمل می کند کاملا بصورت علمی و تکرار‏دار بر روی سلول های بیوپسی شده از سلول های توموری فرد، انجام می گیرد و انتخاب آن کاملا دقیق و قابل اجرا است.»

به گزارش خبرنگار ایسکانیوز، این اختراع از سوی دکتر محمد ضعیفی زاده (متخصص ژنتیک)، دکتر مصطفی اشرفی اوصانلو (متخصص جنین شناسی)، دکتر فرزانه علی اصغری تبریزی (متخصص مغز و اعصاب) از اعضای هیات علمی دانشگاه و مریم اسمعیل زاده (ارشد ژنتیک)، امیر حسین علیمحمدیان (علوم ازمایشگاهی)، مهندس بابک احدزاده (ارشد اصلاح و ژنتیک گیاهی) و نیر لطیفی (علوم آزمایشگاهی) پس از سه سال پژوهش و بهینه سازی، ابداع و ثبت شد.

201

کد خبر: 932595