ارتباط مالی بین پزشک و بیمار بزرگترین مانع بهبود خدمات سلامت در کشور

دبیر علمی همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران گفت: تا زمانی که ارتباط مالی میان پزشک و بیمار و جود دارد و پزشک بر اساس تعداد میزان خدماتی که ارائه می دهد پول دریافت می کند امکان بهبود کمی و کیفی طرح تحول سلامت دور از ذهن است. از طرف دیگر بر اساس نظر خواهی که ما انجام داده ایم اگر پزشکان پایه کمی دارند و راهی جز کارکردن بیشتر و دیدن بیمار بیشتر برای افزایش درآمدشان ندارند.  

به گزارش ایسکانیوز ، پروفسور مجتبی زارعی در اولین همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران در مورد پزشکی ملی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای اروپایی ارائه خدمات سلامت در قالب نظام پزشکی ملی ارائه شده که در آن دولت موظف به ارائه خدمات رایگان به مردم در حوزه بهداشتی و درمانی است و البته حقوق پایه پزشکان بسیار بیشتر از حقوق پایه پزشکان در ایران است. او گفت: گرچه طرح تحول سلامت قدمی مثبت به سوی عدالت اجتماعی است اما ایراد بنیادی به طرح تحول سلامت این بوده که به اندازه کافی قبل از اجرای طرح فرصت انتقاد و بحث ایجاد نشد و هیچ پایلوتی هم برای آن انجام نگردید.
وی بیان داشت: طب ملی سال‌هاست در کشورهای مختلف اجرا می‌شود و بنده نیز 24 سال در نظام خدمات ملی سلامت انگلیس کار کردم که تلاش می‌کنم از طریق یک سخنرانی در همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک تجارب خودم را اعلام کنم که شاید مورد استفاده برخی از صاحبنظران و سیاستگذاران در حوزه بهداشت و درمان قرار گیرد.

دبیر علمی همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران گفت: طب ملی ارجاع مردم به پزشک را کاهش و مخارج را در نظام سلامت را کمتر می کند. چرا که سیستم طب ملی یک سیستم نظام ارجاع دارد که هر کسی در این سیستم نمی‌تواند برای هر کاری خدمات رایگان دریافت کند. خدمات فقط بر اساس شواهد علمی به مردم ارائه می شود، درحالیکه الان در کشور هیچ نظارتی و یا راهنمایی برای اینکه چه خدماتی واقعا مفید هستند وجود ندارد بنابر این مقدار زیادی فعالیت و یا تجویز داروی بیهوده داریم.

دبیر علمی همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران خاطرنشان کرد: مطمئنم دست‌اندرکاران طرح تحول سلامت بهتر می‌دانند که مشکلات از کجاست که امیدوارم این مشکلات رفع و شاهد ارائه هر چه بهتر خدمات بالینی به مردم باشیم. اما مسیله بزرگی که در سر راه حل مشکلات است، اینستکه برخی از تصمیم گیرندگان خود در نظام سلامت منافع هنگفتی دارند که طبعا اتخاذ برخی تصمیم ها به منافع شخصی و یا گروهی آنان ضرر می زند. تا اینگونه تضاد منافع در سیستم هست طبعا مشکلی حل نخواهد شد.

گفتنی است؛ همایش بین‌المللی پزشکی آکادمیک ایران تا 31 فروردین ماه سال جاری در سه محور اصلی بیمارسهای مغز و اعصاب، عفونی و سم شناسی و بیماریهای غدد و متابولیسم در بیمارستان فرهیختگان حصارک تهران با حضور اساتید داخل و خارج از کشور در حال برگزاری است.

701

کد خبر: 933063