انتصابات جدید در هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر فرهاد رهبر طی احکامی اعضای جدید صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را منصوب کردند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری ایسکانیوز، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی احکامی، دکتر عبدالرسول پورعباس و دکتر علیرضا رهایی را به عنوان اعضای هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان و دکتر سیدهادی سیدفضلی را به عنوان عضو و دبیر هیأت امنای صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی منصوب کرد.

203

کد خبر: 934444