کمیته دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل تشکیل شد

کمیته دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در جهت پیشبرد اهداف اجرایی معاونت دانشجویی و رسیدگی به مشکلات دانشجویان تشکیل شد.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز، اظهار کرد: « براساس آیین نامه صادره از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل کمیته دانشجویی در واحدهای دانشگاهی در جهت ایجاد ساز و کارهای مناسب و قانونمندی برای رفع مشکلات دانشجویی و دسترسی آسان و به هنگام به مطامع دانشجویی امری ضروری است.»

اکبر قاسمی گفت: « اولین جلسه این کمیته با حضور رئیس واحد، معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون دانشجویی فرهنگی و مدیر امور دانشجویی تشکیل و بر انجام کار کارشناسی دقیق تر و تدوین برنامه های مختلف در زمینه ارتقاء خدمات دانشجویی از جمله امور مربوط به تغذیه و امور رفاهی، وام های دانشجویی، نقل و انتقالات، مشمولین، امور خوابگاهها، اداره دانش آموختگان و ... مورد تاکید قرار گرفت.»

وی اضافه کرد: « جلسات کمیته دانشجویی در دو قالب اضطراری و عادی بصورت ماهانه تشکیل و پیشنهادات اعضاء به هیات رئیسه واحد جهت تصویب نهایی با رویکرد آینده نگری در چهارچوب دستورالعمل های مربوط، ارائه می شود.»

کد خبر: 949694