ایران سومین تولیدکننده گردوی جهان است

یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی، با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده گردوی جهان است، گفت: با اصلاح و نوسازی باغات گردو، میانگین عملکرد این محصول به میانگین جهانی نزدیک می شود.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شکراله حاجی وند گفت: در حال حاضر عملکرد گردو در ایران ۱.۵ تا ۲.۵ تن در هکتار است.

او با بیان این که سرشاخه کاری گردو به منظور اصلاح و نوسازی باغات از سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار داشت: برای تحقق این هدف، باغات مادری گردو در همدان و کرمانشاه برای دستیابی به اندام تکثیری در سطح ۲۰ هکتار در این استان ها احداث شد.

حاجی وند افزود: در استان های خراسان رضوی، اردبیل و کردستان باغات مادری تامین کننده اندام تکثیری گردو نیز به میزان یک هکتار در هر یک از این استان ها احداث شده است.

او تصریح کرد: سرشاخه کاری گردو به منظور جلوگیری از خسارت سرما و ارتقای سطح اقتصادی باغات گردو انجام می گیرد.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی گفت: باغات گردو در ایران اغلب بذری هستند و از این رو عملکرد این باغات نسبت به میانگین جهانی کمتر است.

او ادامه داد: در سرشاخه کاری، از ارقام تجاری که عملکرد بالایی دارند و در برابر تنش های اقلیمی نسبت به ارقام بذری، مقاوم ترند استفاده می شود.

حاجی وند در عین حال اذعان داشت: ما از ارقام بومی کشور نیز در بعضی استان های کشور استفاده می کنیم.

او از برنامه ریزی برای اصلاح و نوسازی ۱۰ هزار هکتار از باغات گردو در کشور در سال ۹۷ خبر داد و گفت: عمده اصلاح و نوسازی شامل مدیریت کف باغ و سرشاخه کاری است.

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت باغبانی تصریح کرد: در سال ۹۷ نزدیک به ۲ هزار هکتار توسعه باغات گردو در کشور خواهیم داشت که به طور عمده جایگزین باغات درجه ۳ می شوند.

او سطح باغات گردو در کشور را ۱۵۷ هزار هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح در سال ۹۲ حدود ۲۶۰ هزار تن گردو تولید شد.

حاجی وند سطح باغات گردو در جهان را ۱.۲ میلیون هکتار و میزان تولید را ۳ میلیون تن عنوان کرد.

او اظهار داشت: ایران از نظر سطح کشت باغات گردو مقام دوم و به لحاظ تولید مقام سوم جهان را در اختیار دارد.

حاجی وند تصریح کرد: چین با ۴۲۵ هزار هکتار و آمریکا با ۱۱۰ هزار هکتار به ترتیب رتبه های نخست و سوم را به لحاظ سطح زیر کشت به خود اختصاص داده اند.

او افزود: چین با تولید سالانه ۱.۶ میلیون تن و آمریکا ۵۱۸ تن گردو در جایگاه نخست و دوم تولید هستند.

401

کد خبر: 951954