دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست برترین موسسه‌های جهان

۱۲ موسسه ایرانی در سال ۲۰۱۸ در فهرست موسسه‌های برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش ایسکانیوز به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه تازه‌ ترین گزارش «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» ویرایش ۲۰۱۸، ۱۲ موسسه ایرانی در فهرست موسسه‌های برتر جهان هستند. دانشگاه‌های آزاد اسلامی (همه واحدها)، تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، «صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، «شیراز، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، و شهید بهشتی موسسه‌های ایرانی برتر در این نظام رتبه‌بندی هستند و در جایگاه نخست تا هشتم ملی جای گرفته‌اند.

گفتنی است «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظامی است که کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی، و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را بی‌نیاز از پیمایش‌های رایج و پرسشنامه برای موسسه‌ها می‌سنجد. «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله موسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایه هفت سنجه کلیدی ارزیابی و نام ۱۰۰۰ موسسه برتر را منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات پژوهشی، انتشارات باکیفیت بالا، تاثیرگذاری، و استنادها سنجه‌هایی هستند که این نظام رتبه‌بندی برای مقایسه موسسه‌ها از آنها بهره می‌برد. در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی موسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبه آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام موسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۷۵.۳

۱

۳۷۱

دانشگاه تهران

۷۴.۲

۲

۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۳.۳

۳

۵۴۷

دانشگاه صنعتی شریف

۷۲.۸

۴

۵۹۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷۲.۴

۵

۶۴۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۷۲

۶

۶۸۹

دانشگاه تربیت مدرس

۷۱.۴

۷

۷۵۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۱.۴

۸

۷۶۰

دانشگاه شیراز

۷۰.۷

۹

۸۵۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۰.۶

۱۰

۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۰

۱۱

۹۶۶

دانشگاه شهید بهشتی

۶۹.۸

۱۲

۹۹۲

جدول ۲. رتبه موسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام موسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات پژوهشی

انتشارات با کیفیت بالا

تاثیرگذاری

استنادها

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۶

۴۰۶

+ ۱۰۰۰

۴۶۰

دانشگاه تهران

۴۲۸

+ ۱۰۰۰

۲۵۴

۲۱۷

۴۳۶

+ ۱۰۰۰

+ ۱۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

+ ۱۰۰۰

-

۲۸۳

۷۳۹

۶۳۵

۶۷۳

دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۸

+ ۱۰۰۰

-

۴۳۲

۵۶۷

+ ۱۰۰۰

۵۴۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

+ ۱۰۰۰

-

۵۴۲

۷۱۶

+ ۱۰۰۰

۴۰۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

+ ۱۰۰۰

-

۳۹۶

۶۵۹

+ ۱۰۰۰

۸۹۸

دانشگاه تربیت مدرس

-

+ ۱۰۰۰

-

۴۱۷

۷۲۳

+ ۱۰۰۰

+ ۱۰۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

+ ۱۰۰۰

-

۵۴۶

۷۸۵

+ ۱۰۰۰

۶۷۳

دانشگاه شیراز

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۰۴

۸۹۴

+ ۱۰۰۰

۸۹۸

دانشگاه فردوسی مشهد

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۲۷

۹۶۵

+ ۱۰۰۰

۸۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۴۴

+ ۱۰۰۰

۹۴۹

+ ۱۰۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

-

+ ۱۰۰۰

-

۸۱۵

+ ۱۰۰۰

+ ۱۰۰۰

۶۷۳

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ میلادی این رتبه‌بندی «Harvard University» پیشگام موسسه‌های جهان است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «Columbia University»، «California Institute of Technology» و «University of Chicago»، در جایگاه دوم تا دهم هستند.

کد خبر: 953005