جزئیات نقل و انتقلات طلاب حوزه های علمیه اعلام شد

جزئیات نقل و انتقلات طلاب برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ ازسوی معاونت آموزشی حوزه های علمیه اعلام شد.

به گزارش ایسکانیوز، طلبه در صورت اضطرار می تواند با موافقت مدیر مدرسه و مدیریت استان مبدا مقصد در برخی از دروس یا تمام دروس حداکثر در دو نیمسال میهمان شود.

انتقال طلاب به صورت میهمان که اشتغال به تحصیل در نظام آموزشی جاری و یا برنامه آموزشی جدید دارند تنها به مدارس دارای همان برنامه آموزشی مشابه امکانپذیر است.

میهمان شدن طلبه در یک مدرسه مشروط به این است که حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در مدرسه مبدا گذرانده باشد.

انتقال میهمان از پایه دوم به بعد امکانپذیر خواهد بود.

مجموع ساعات انتخاب درس طلبه میهمان (در مدرسه مبدا و مقصد) نباید از سقف مجاز تجاوز کند.

مدرسه مقصد موظف به ثبت اطلاعات آموزشی طلبه اعم از انتخاب درس، حضور و غیاب، فعالیت کلاسی و نمرات نهایی دروس، در سامانه است.

اوراق امتحانی و سایر اسناد مربوطه در مدرسه مقصد بایگانی و ضبط خواهد شد.

طلبه میهمان موظف به رعایت تمام قوانین مدرسه مقصد است.

201

کد خبر: 953856