چالش های فرهنگی و اجتماعی شهر تهران 

شهردار تهران گفت: تهران امروز، نه تنها پایتخت اقتصادی و سیاسی ایران که مهم تر از آن، پایتخت فرهنگی و اجتماعی کشور است.

به گزارش ایسکانیوز، سید محمدعلی افشانی درباره چالش های فرهنگی و اجتماعی پایتخت گفت: تهران امروز، نه تنها پایتخت اقتصادی و سیاسی ایران که مهم تر از آن، پایتخت فرهنگی و اجتماعی کشور است. همچنین تهران، نماد تجدد ایران است و بیش از 70 درصد آفرینش های هنری، فرهنگی و ادبی کشور در تهران تولید می شود از تهران می توان به عنوان نماد ملی یا خاطره مشترک همه مردم ایران نام برد و از طرف دیگر، طرح نظریه شهروند فرهنگی، تبدیل شهرداری از نهادی خدماتی به نهادی اجتماعی را ضروری کرده است.

راهبردهای فرهنگی و اجتماعی شهر تهران عبارتند از:
1.توجه به معماری اسلامی و هویت بخشی به سیما و منظر شهر
2.توسعه و ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی
3.ارتقاء و بازیابی سرمایه های فرهنگی و اجتماعی
4.دانش بنیان کردن مدیریت شهری
5.مدیریت هوشمندانه و هوشمندسازی مدیریت شهری
6.استفاده از تجارب جهانی در مدیریت شهری
7.توسعه زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی شهر
8.بالا بردن کیفیت زندگی شهری با بهره گیری از تکنولوژی های نوین
9.تعامل و برقراری روابط فرهنگی در ابعاد منطقه ای و جهانی
10.تقویت نقش تهران در رویدادهای فرهنگی بین المللی
11.حضور مؤثر و پویای تهران در مجامع شهری جهانی

چالش های حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران به شرح زیر است:
1.کم توجهی به جنبه های تاریخی و هویتی شهر
2.نگاه سخت افزاری به شهر
3.موانع مدیریتی
4.ضعف آگاهی های شهروندان و نظام اطلاع رسانی شهری
5.تضادها و تقابل ها

راهکارهای حوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران نیز به شرح زیر است:
1.توجه به جنبه ها و مبانی انسانی
2.توجه به یکپارچگی فرهنگی در کنار تنوع فرهنگی (وحدت در عین کثرت)
3.ارتقای سطح آگاهی ها و ایجاد تقویت شبکه آگاه سازی و نظام اطلاع رسانی
4.راهکارهای کلان مدیریتی همچون تدوین طرح جامع فرهنگی شهر تهران

706

کد خبر: 957297