سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ورامین منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا با حکم دکتر فرهاد رهبر منصوب شد.

به گزارش ایسکانیوز، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی دکتر حامد زارعی را به سرپرستی واحد ورامین - پیشوا این دانشگاه منصوب کرد.

زارعی دکتری تخصصی فیزیولوژی با مرتبه علمی استادیار بوده و دارای سوابق علمی و اجرایی شامل رتبه اول کشور در آزمون بورد تخصصی، استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال ۱۳۹۵، مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال گرمسار و استان سمنان، مدیر گروه تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ا در کارنامه خود دارد.

کد خبر: 957858