دکتر فرهاد رهبر به دانشگاه آزاد اسلامی اراک رفت

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در استان مرکزی از مراکز گیاهان دارویی و دامپروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بازدید کرد.

به گزارش ایسکانیوز، دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که به منظور شرکت در سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی صبح امروز به اراک سفر کرده، از دو مرکز گیاهان دارویی و دامپروری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بازدید کرد.

در سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی که به ریاست دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور روسای واحدها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی برگزار می شود، پیشنهادات و راه حل های واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی درخصوص پروژه های درآمدزا، منابع درآمدی غیرشهریه ای و شرکت های دانش بنیان بحث و بررسی می شود.

کد خبر: 957860