مدیران مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منصوب شدند

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی در احکامی جداگانه مدیران مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از تبریز، عزیز جوانپور در این احکام دکتر محمد ابراهیم رمضانی را به سمت سرپرست مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه، دکتر سید اسماعیل صفوی را به سمت سرپرست مرکز تحقیقاتی بیوتکنولوژی، دکتر سعیده ابراهیمی اصل را به سمت سرپرست مرکز تحقیقات نانو فناوری صنعتی و دکتر حبیب تجلی سیفی را به سمت سرپرست مرکز تحقیقاتی بیوفوتونیک منصوب کرد.

کد خبر: 957888