مرکز توانبخشی سحردر شهرستان ملارد افتتاح شد

آیین افتتاحیه مرکزشبانه روزی نگهداری ازبیماران ذهنی دختر(بالای 14سال)باحضورمدیرکل اداره کل بهزیستی استان تهران ، فرماندارملارد و رییس بهزیستی ملاردو مسئولان دیگر برگزار شد .

به گزارش ایسکانیوز در مرکز سحر ازبیماران ذهنی دختربالای 14سال به صورت شبانه روزی نگهداری می شود این مرکز شامل 40 نفرظرفیت است وحدود 18نفرپرسنل مشغول به کار هستند.

در مراسم افتتاحیه این مرکز بیات نژاد،مدیرکل اداره کل بهزیستی استان تهران همه مسئولان وارگان های دولتی وآحادجامعه را دربهبود موقعیت وارتقاجایگاه افرادمعلول درتمامی ابعادجامعه مسئول دانست و با بیان اینکه یکی ازوظایف مهم سازمان بهزیستی نگهداری ازبیماران ذهنی است گفت: خدمات رسانی به این بیماران باید از صمیم قلب وباتمام وجود باشد وصرفا قسمت مالی راه اندازی این گونه مراکز در نظرگرفته نشود.

در ادامه مراسم مرتضی قربانی رییس اداره بهزیستی شهرستان ملارد گفت :دراین مرکز بعد جسمی، روانی وحتی اجتماعی معلولان موردتوجه قرارمی گیرد.

وی تاکید کرد: درمرکز نگهداری ازمعلولان به توانبخشی نیز توجه می شود، به گونه ای که معلولان بتوانند کارهای شخصی خود را انجام دهند.

درپایان مرتضی قربانی به همراه سایر مسئولان شهرستان ازمرکز ماده 16نگهداری ازمعتادین اخوان بازدید وازنزدیک درجریان نحوه خدمات رسانی به این بیماران قرارگرفتند.

خدمات مرکز سحر شامل خدمات :گفتار درمانی ،کاردرمانی ،روانشناسی،مددکاری وانجام کارهای هنری ، ورزش و ... است.

700

کد خبر: 958034