20 درصد کلاس های درس کشور را خیرین ساخته اند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران گفت: 107 هزار کلاس درس از مجموع 530 هزار کلاس درس کشور توسط خیرین ساخته شده است که در واقع حدود 20 درصد کلاس های درس کشور را شامل می شود.

به گزارش ایسکانیوز دکتر علی شهری در بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران و اختتامیه جشنواره های خیرین مدرسه ساز سراسر کشور گفت: این نشست به مناسبت برگزاری بیستمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان تهران است و پیشینه فعالیت خیرین مدرسه ساز به سال های دور برمی گردد اما فعالیت قانونی و رسمی خیرین در مدرسه سازی از بیست سال پیش شکل گرفت.


وی گفت: امروز مجمع خیرین مدرسه ساز به عنوان یک انجمن موفق فعالیت می کند و الگویی برای سایر ارگان و نهادهای مردمی در این حوزه شناخته می شود و حاصل فعالیت های خیرین دستاوردهای بسیار بزرگ و پربرکت برای کشور ایران به ارمغان آورده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در ادامه گفت: بیش از 18 هزار کلاس درس از مجموع 53 هزار کلاس درس در استان تهران توسط خیرین ساخته شده است که حدود 34 درصد کلاس های درس را شامل می شود.

بیش از 18 هزار کلاس درس از مجموع 53 هزار کلاس درس در استان تهران توسط خیرین ساخته شده است که حدود 34 درصد کلاس های درس را شامل می شود

بیش از 15 سال نوسازی مدارس استان تهران طول می کشد

دکتر علی شهری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسکانیوز با توجه به اینکه 25 درصد از مدارس استان فرسوده هستند تا پایان سال 97 چند درصد از این مدارس نوسازی می شود گفت: تراکم کار در این حوزه بسیار بالا و اعتبارات بسیار محدود است، براساس برآورده های بدست آمده با روند کنونی و حمایت ها دولت و بویژه خیرین بیش از 15 سال نوسازی مدارس طول می کشد بنابراین اگر بخواهیم این بازه زمانی طولانی را کاهش بدهیم نیازمند توجه تامین این منابع از سوی دولت و خیرین هستیم.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران افزود: خیرین استان تهران پنج درصد کل خیرین را شامل می‌شوند با این حال ۱۶ درصد تعهدات و ۱۴ درصد کمک های تحقق یافته را در تهران داشتیم که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تعهدات خیرین تهران بوده که ۵۸۲ میلیارد تومان آن محقق شده است.

وی درباره مدارس سبز گفت: مکان یابی لازم صورت گرفته است و طراحی مدارس سبز به عنوان پایلوت شروع شده و با تکمیل روندهای مورد نیاز کار را کلید خوردن است.

براساس برآورده های بدست آمده با روند کنونی و حمایت ها دولت و بویژه خیرین بیش از 15 سال نوسازی مدارس طول می کشددکتر علی شهری در پایان گفت: دولت، مجلس و مردم باید قدر دان زحمات خیرین مدرسه ساز باشند و دهم تیرماه از 47 خیر در جشنواره خیرین مدرسه ساز تقدیر خواهد شد.


706کد خبر: 958721