کارنامه تجارت خارجی کشور در سال۹۶/ رشد ۳۲ درصدی واردات کالا

صادرات کالاها از مبادی گمرکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با رشد ۸ درصدی و واردات نیز با رشد ۳۲ درصدی مواجه بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ جدیدترین نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران نشان می دهد، صادرات کالاها از مبادی گمرکی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ با رشد ۸ درصدی همراه بوده و واردات نیز در دوره یاد شده رشد ۳۲ درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین درصد تغییرات تجارت خارجی در سال ۱۳۹۶ در حوزه صنعت بود به گونه ای که ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش صنعت در فصل زمستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه قبل از آن ۳۸.۴۴ درصد رشد داشت و همچنین نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۶ به میزان ۴۱.۹۳ درصد افزایش یافت.

ارزش دلاری واردات محصولات در بخش صنعت در زمستان پارسال نسبت به زمستان ۱۳۹۵ نیز ۲۲.۵۲ درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز مثبت ۸.۸۳ درصد بود.

ارزش دلاری صادرات محصولات در بخش استخراج معدن نیز در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه قبل از آن ۳۷.۳۹ درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز ۱.۵۷ درصد رشد داشت.

همچنین ارزش دلاری واردات محصولات در حوزه استخراج معدن در زمستان پارسال نسبت به زمستان ۱۳۹۵ نیز از رشد ۸۷.۳۸ درصدی برخوردار بود و نسبت به پاییز ۱۳۹۶ نیز ۲۹.۱ درصد افزایش یافت.

در بخش کشاورزی و جنگلداری، ارزش دلاری صادرات زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ هم ۲۳.۲۵ درصد رشد داشت و نسبت به فصل پیش از آن نیز ۵.۴۸ درصد رشد را نشان می دهد.

ارزش دلاری واردات در این بخش در زمستان ۹۶ در مقایسه با فصل مشابه سال ۱۳۹۵، ۱۶.۵۱ درصد افزایش یافت و نسبت به پاییز همان سال ۱۴.۲۴ درصد زیاد شد.

همچنین ارزش دلاری واردات محصولات بخش شیلات در زمستان پارسال نسبت به زمستان ۱۳۹۵، ۷.۱ درصد رشد داشت و همچنین تغییرات آن در مقایسه با فصل پاییز نیز منفی ۱۴.۱۵ درصد بود.

ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش نیز در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به فصل مشابه قبل از آن ۴.۸۸ درصد افزایش یافت و در مقایسه با پاییز همان سال نیز منفی ۳.۵۹ درصد رشد داشت.

منبع: مهر

401

کد خبر: 959166