تمایل شورای دموکراتیک سوریه برای صلح با دولت

شورای دموکراتیک سوریه با انتشار بیانیه ای با استقبال از گفت وگوهای دوجانبه با دولت سوریه بر ارائه نقشه ای جامع برای حصول صلحی پایدار تاکید کرد.

به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، مجلس دموکراتیک سوریه که به دعوت دولت مرکزی سوریه هیأتی را برای مذاکره با مقامات دولتی به دمشق اعزام کرده بود، در بیانیه ای از محتوای این مذاکرات خبر داد.

در بیانیه‌ این شورا بر «تداوم گفت‌و‌گوهای دو جانبه » به عنوان تنها راه حل جامع رسیدن به یک توافق به منظور حل و فصل بحران ها و موضوعات مورد منازعه تاکید شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: «به درخواست حکومت سوریه، دیداری میان هیأت های مجلس دموکراتیک سوریه و دولت مرکزی در روز 26 جولای برگزار شد. هدف از این دیدار ایجاد مبنایی برای گفت‌وگو دربارۀ راه حلی برای بحران سوریه و همه مسائل دیگر پیرامون آن است. در نتیجه این دیدار، تصمیم بر آن شد کمیته هایی در همۀ زمینه ها تشکیل شود تا گفت‌وگو و مذاکره میان دو طرف تسهیل شود، خشونت و درگیری که مردم و جامعه سوریه را با خطر مواجه می کند پایان یابد و نقشۀ راهی برای تمرکز زدایی و ایجاد سوریه ای دموکراتیک ترسیم شود.»


در انتهای بیانیه این شورا نیز اضافه شده است: «دراین نشست ها، بحث های مقدماتی به منظور تداوم رایزنی بین کمیته های فرعی و نیز چند و چون توسعه گفت‌وگوها و مذاکرات بین کمیته هایی با سطوحی بالاتر از دو طرف برای پایان دادن به جنگی فرساینده و طراحی نقشه ای برای رسیدن به سوریه ای دموکراتیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.»

پیش از این دیدار، کمیته های کوچکی از هر دو طرف در شهر طبقه گفت‌وگوهایی داشتند که دربارۀ موضوع خدمت رسانی به مردم بود.

کد خبر: 963199