بررسی آمار داوطلبان مجاز در کنکور 97

ظرفیت پذیرش دانشجو و آمار داوطلبان مجاز در گروه های پنجگانه ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان های خارجی کنکور ۹۷ اعلام شد.

به گزارش ایسکانیوز از مهر، نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و داوطلبان می توانند از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.

دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۷ بر روی سایت سازمان سنجش و همچنین به صورت چاپی منتشر شده است و داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند در روزهای ۱۵ تا ۲۰ مردادماه ۹۷ نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

از تعداد یک میلیون و ۱۲ هزار و ۳۲۷ داوطلب ثبت نام کننده در کنکور ۹۷ تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر در جلسه آزمون حاضر بودند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه های آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال ۹۷ (به جز ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی) در مجموع ۷۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر است که از این ظرفیت تعداد ۱۸۰ هزار و ۹۵۹ نفر بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و تعداد ۵۸۱ هزار و ۸۷۵ نفر منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند.

بر اساس ظرفیت اعلام شده، ۲۳.۷۲ درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در ۵ گروه آزمایشی بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی و ۷۶.۲۸ درصد از کل ظرفیت پذیرش دانشجو در ۵ گروه آزمایشی منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی است.

آمار ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه های آزمایشی (به جز دانشگاه آزاد)

گروه آزمایشی ظرفیت بر اساس نمره آزمون و سوابق تحصیلی ظرفیت منحصرا بر اساس سوابق تحصیلی جمع
علوم ریاضی و فنی ۵۹ هزار و ۷۳۷ نفر ۱۷۶ هزار و ۴۸۶ نفر ۲۳۶ هزار و ۲۲۳ نفر
علوم تجربی ۵۴ هزار و ۵۷۱ نفر ۱۲۰ هزار و ۳۸۷ نفر ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ نفر
علوم انسانی ۵۷ هزار و ۴۲۰ نفر ۲۵۰ هزار و ۷۳۴ نفر ۳۰۸ هزار و ۱۵۴ نفر
هنر ۴ هزار و ۸۶۶ نفر ۱۴ هزار و ۳۹۸ نفر ۱۹ هزار و ۲۶۴ نفر
زبان های خارجی ۴ هزار و ۳۶۵ نفر ۱۹ هزار و ۸۷۰ نفر ۲۴ هزار و ۲۳۵ نفر
جمع ۱۸۰ هزار و ۹۵۹ نفر ۵۸۱ هزار و ۸۷۵ نفر ۷۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر

از تعداد ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر که در جلسه آزمون حاضر بودند تعداد ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و تنها ۱۵۰ نفر مجاز به انتخاب رشته نیستند. در واقع ۹۹.۹۸ درصد از حاضرین جلسه آزمون، مجاز به انتخاب رشته هستند.

آمار مجازین به انتخاب رشته به تفکیک گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی آمار داوطلبان آمار حاضرین در جلسه کنکور آمار مجازین (زن) آمار مجازین (مرد) جمع آمار مجازین
علوم ریاضی و فنی ۱۴۴ هزار و ۴۷۷ نفر ۱۳۴ هزار و ۷۳۷ نفر ۴۸ هزار و ۵۹۷ نفر ۸۵ هزار و ۵۶۹ نفر ۱۳۴ هزار و ۱۶۶ نفر
علوم تجربی ۶۴۲ هزار و ۷۶۱ نفر ۵۷۱ هزار و ۷۸۸ نفر ۳۶۲ هزار و ۱۷۷ نفر ۲۰۷ هزار و ۷۲۵ نفر ۵۶۹ هزار و ۹۰۲ نفر
علوم انسانی ۲۰۵ هزار و ۳۳۸ نفر ۱۸۸ هزار و ۱۱۹ نفر ۱۱۸ هزار و ۶۰۸ نفر ۶۹ هزار و ۶۸ نفر ۱۸۷ هزار و ۶۷۶ نفر
هنر ۱۲ هزار و ۲۳۷ نفر ۱۰ هزار و ۲۴۱ نفر ۸ هزار و ۶۴۳ نفر ۲ هزار و ۷۵۲ نفر ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر
زبان های خارجی ۷ هزار و ۵۱۴ نفر ۵ هزار و ۸۲۸ نفر ۵ هزار و ۳۸۹ نفر ۲ هزار و ۳۵ نفر ۷ هزار و ۴۲۴ نفر
جمع یک میلیون و ۱۲ هزار و ۳۲۷ ۹۱۰ هزار و ۷۱۳ نفر ۵۴۳ هزار و ۴۱۴ نفر ۳۶۷ هزار و ۱۴۹ نفر ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می توانند حداقل ۱۵۰ کدرشته محل را از میان کدرشته محل های تحصیلی مورد علاقه خود از گروه یا گروه های آزمایشی مجاز انتخاب کنند.

آمار مقایسه تعداد مجازین و ظرفیت به تفکیک گروه های آزمایشی

گروه آزمایشی جمع ظرفیت جمع مجازین تناسب ظرفیت به مجازین
علوم ریاضی و فنی ۲۳۶ هزار و ۲۲۳ نفر ۱۳۴ هزار و ۱۶۶ نفر ۱۰۲ هزار و ۵۷ صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان مجاز
علوم تجربی ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ نفر ۵۶۹ هزار و ۹۰۲ نفر ۳۹۴ هزار و ۹۴۴ صندلی دانشگاه کمتر از داوطلبان مجاز
علوم انسانی ۳۰۸ هزار و ۱۵۴ نفر ۱۸۷ هزار و ۶۷۶ نفر ۱۲۰ هزار و ۴۷۸ صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان مجاز
هنر ۱۹ هزار و ۲۶۴ نفر ۱۱ هزار و ۳۹۵ نفر ۷ هزار و ۸۶۹ صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان مجاز
زبان های خارجی ۲۴ هزار و ۲۳۵ نفر ۷ هزار و ۴۲۴ نفر ۱۶ هزار و ۸۱۱ صندلی دانشگاه بیشتر از داوطلبان مجاز
جمع ۷۶۲ هزار و ۸۳۴ نفر ۹۱۰ هزار و ۵۶۳ نفر ۱۴۷ هزار و ۷۲۹ صندلی دانشگاه کمتر از داوطلبان مجاز

وضعیت گروه علوم تجربی نشان می دهد که در این گروه ظرفیت بسیار کمتر از تعداد مجازین است و بنابراین شانس قبولی در این گروه از سایر گروه های آزمایشی پایین تر است.

نکته مورد اهمیت در مورد دو گروه هنر و زبان های خارجی این است که داوطلبان سایر گروه های آزمایشی نیز می توانند در آزمون گروه های هنر و زبان های خارجی شرکت کنند. بنابراین ممکن است ظرفیت و مجازین این دو گروه به صورت واقعی قابل محاسبه نباشد.

انتهای پیام/

کد خبر: 963775