بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) سال 97 با حضور دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

کد خبر: 964345