نقش مهم  المپیادهای علمی در آینده دانشجویان

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت های بین رشته ای در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، گفت: برگزاری المپیادهای علمی نقش مهمی در تعیین راه آینده علمی دانشجویان دارد.

به گزارش ایسکانیوز دکتر پروین پاسالار در اختتامیه دهمین المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور گفت: در المپیاد امسال برای 20 نفر از دانشجویان که صاحب مدال نشدند، دیپلم افتخار در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: امسال امتیازات خاص و ویژه ای برای نفرات برتر المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در نظر گرفته شده به عنوان نمونه موسسه تحقیقات آموزش پزشکی(نصر) به ده گروه برتر حیطه های المپیاد گرنت تحقیقاتی اعطا می کند و به گروه های اول 10 میلیون تومان، گروه های دوم 8 میلیون تومان، گروه های سوم 6 میلیون تومان و گروه های چهارم به بعد 3 میلیون تومان اختصاص داده است.

دکتر پاسالار افزود: با هماهنگی های انجام شده، معاونت پژوهشی نیز برای برخی از پروژه های علمی بعد از داوری، گرنت های پژوهشی ارائه می دهد.

مدیر امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان وزارت بهداشت در پایان یادآور شد: نفرات برتر این المپیاد از امکانات استعدادهای درخشان بهره مند می شوند و می توانند در مقاطع تحصیلی بالاتر از امکان ادامه تحصیل در رشته های دیگر استفاده کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 964555