فرق  متهم و مجرم  و متشاکی چیست؟

 اصطلاحات حقوقی دارای مفاهیم تعریف شده خاص هستند که اطلاع از آنها برای عموم مردم مفید است.

به گزارش ایسکانیوز مفهوم سه اصطلاح حقوقی متشاکی، متهم و مجرم به این شرح است:

از نظر قانونگذار میان فردی که مورد اتهام است پیش از آنکه اتهام وارده به وی ثابت شود و پس از آن تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر بار‌ها اصطلاحی همچون شاکی، متهم، مجرم و ازین دست را شنیده ایم. بسیار نیز اتفاق افتاده که این الفاظ را در جایی که باید استعمال شود استفاده نکرده و هر یک را در جای دیگری به کار بردیم.


به عنوان مثال شخصی که تازه شکایتی علیه وی ثبت شده را متهم یا مجرم خوانده ایم. درحالیکه از نظر قانونی میان این الفاظ تفاوت وجود داشته و می‌بایست هر لفظ را در جای خود به کار برد.


از همین روی بایدگفت چنانچه شاکی یا به عبارتی همان شخصی که جرم روی او واقع می‌شود تعقیب مرتکب را بخواهد و اقدام به شکایت کند، به فردی که علیه وی شکایت مطرح می‌شود، متشاکی(مشتکی عنه) یا همان مظنون گفته می‌شود.


استعمال لفظ مظنون به جهت این است که شاکی ادعا کرده و هنوز ادعای وی به اثبات نرسیده است پس نمی‌توان صرفا با تکیه بر ادعای شاکی به افراد عنوان مجرم را که دارای آثار حقوقی فراوانی است نسبت داد.


اما در ادامه تحقیق و رسیدگی به شکایت شاکی، مظنون احضار شده و به وی تفهیم اتهام می‌شود. به عبارت دیگر وی در جریان موضوع شکایت قرار می‌گیرد. چنانچه مشخص شود اتهام وارده متوجه مظنون است در این مقطع است که وی متهم نامیده می‌شود.


متعاقب این اتفاق متهم به حکم قانون دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و ... می‌شود. البته این مطلب به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نیست. بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی بایستی به اطلاع متهم برسد.


اما همانطور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد مظنون می‌بایست اقدام به صدور قرار تامین مناسب در خصوص متهم کند.


در نهایت پس از آنکه اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی در مورد وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقعا عمل مجرمانه را انجام داده است عنوان مجرم در مورد وی به کار برده می‌شود.


در برخی جرائم، اثبات جرم به گونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را می توان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.

منبع:میزان

انتهای پیام/

کد خبر: 966182