آشنایی با آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دارای چهار ماده است که در این نوشتار مختصرا به شرح و توضیح آن پرداخته ایم.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، این آیین نامه دارای 4 ماده شامل فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعی، فعالیت های آموزشی، فعالیت های پژوهشی و فناوری و فعالیت های علمی و اجرایی است که در این نوشتار مختصرا به شرح و توضیح این آیین نامه و ماده های آن پرداخته ایم.

ماده1) فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى:

این ماده در ده بند، به مجموعه اى از فعالیت هاى عضو هیأت علمى، که مؤید آمیختگى علم و اخلاق اسلامى است، اشاره دارد.

تدوین کتاب و مقاله در حوزه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی، مشاوره فرهنگی یا همکاری قانونمند با تشکل های مختلف، مشارکت یا انجام فعالیت های فرهنگی، استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی و ملی، شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی، برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی، اسلامی و غیره، از نمونه های فعالیت های مورد اشاره در این بند است.

حداقل امتیاز لازم در این بند 10 و حداکثر امتیاز قابل قبول، 30 امتیاز است.

بند نهم این ماده به مشارکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی اشاره دارد، که شرکت کنندگان در این کارگاه ها، به ازای هر 16 ساعت آموزش، 2 امتیاز کسب می کنند.

ماده2) فعالیت هاى آموزشى:

این ماده دارای 4 بند است که نظم و انضباط درسی، کمیت درسی، کیفیت درسی و راهنمایی پروژه های کارشناسی را شامل می شود.

در تبصره دوم این ماده، بیان شده است که: به منظور تسهیل ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى سرآمد در آموزش شاغل در مؤسسه هاى وابسته به وزارت بهداشت و قدردانى از اعضاى هیأت علمى آموزشى دانشگاه که تمام همت خود را مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته و منحصر به فردى در حیطه آموزش ارائه کرده اند و به عنوان الگوى رفتارى و حرفه اى براى سایر اعضاى هیأت علمى و دانشجویان شناخته مى شوند، توصیه مى شود، هیأت ممیزه کمیته منتخب دانشگاه، نسبت به شناسایى افراد واجد شرایط اقدام و پس از بررسى پرونده و سوابق آنها، به شرط احراز شرایط زیر(به عنوان شروط لازم) مراتب را جهت طرح و تایید نهایى در هیأت ممیزه مرکزى به معاونت آموزشى وزارت منعکس نماید.

شرایط:

1) حداقل 6 سال فعالیت آموزشى مستمر و تمام وقت در مرتبه فعلى (استادیار یا دانشیار)

2) کسب نمره ارزشیابى کیفیت تدریس 19 یا بیشتر، حداقل در دو سوم مدت توقف در مرتبه فعلى

3) کسب حداقل 60 امتیاز از بند 3 ماده 2 (کمیت تدریس) این آیین نامه

4) کسب حداقل 40 امتیاز از بند 4 ماده 2 (راهنمایى پایان نامه) این آیین نامه

5) کسب مجموع 180 امتیاز از ماده دو و یا 220 امتیاز از مجموع مواد یک تا چهار این آیین نامه (بدون در نظر گرفتن سقف امتیاز براى هر یک از فعالیت ها)

6) کسب رأى موافق حداقل سه چهارم اعضاى هیأت ممیزه دانشگاه در خصوص سرآمدى در آموزش

ماده 3) فعالیت های پژوهشی و فناوری:

این ماده در 16 بند تدوین شده که در آن فعالیت های مختلف علمی و پژوهشی مورد ارزیابی قرارگرفته اند و امتیاز هر یک از این فعالیت ها مشخص شده است.

انتشار مقاله علمی، پژوهشی در مجلات معتبر داخلی یا خارجی، مداخل چاپ شده در دانشنامه ها و دایرة المعارف ها، ارئه مقاله در همایش های علمی معتبر ملی و خارجی، مقالات علمی و پژوهشی مستخرج از رساله متقاضی، تولید دانش فنی، اختراع و یا اکتشاف، مدل سازی وسایل و یا ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه شود، ثبت مالکیت فکری(پتنت) دستاوردهای پژوهشی و فناوری به نام موسسه محل خدمت متقاضی، ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی(گرنت) داخلی یا بین المللی، کسب رتبه در جشنواره های داخلی و خارجی، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی و غیره، از جمله فعالیت های علمی و پژوهشی مورد اشاره در این بند هستند.

چند نکته مهم:

1) چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه ارتقا، الزامی است.

2) فهرست نشریه های داخلی با اعتبار علمی، پژوهشی را کمیسیون نشریات وزارتخانه هاى علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه های علمیه به صورت ادواری مشخص می کنند؛ همچنین نشریه های خارجی معتبر را معاونت پژوهشی و فناوری وزارتخانه های علوم و بهداشت مشخص می کند.

3) داشتن سه مقاله مستقل برای دانشیاری و پنج مقاله مستقل برای استادی الزامی است.

4) موضوع مقاله باید مستقیما در ارتباط با تخصص متقاضی باشد.

5) متقاضی ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی باید حداقل به ترتیب سه و پنج مقاله ارئه دهد.

ماده 4) فعالیت های علمی، اجرایی:

این ماده دارای 18 بند است که کلیه فعالیت های اجرایی نظیر: برپایی نمایشگاه ها، اردوها یا سایر برنامه های فوق برنامه، طراحی و راه اندازی آزمایشگاه ها و کارگاه ها تخصصی، مدیر مسئولی، سردبیری یا عضویت در هیأت تحریریه نشریه های علمی معتبر، عضویت در مراکز رشد، ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی و غیره را شامل می شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 966835