کشورهای آسیایی در آینده ای نزدیک به قطب علم و فناوری جهان تبدیل خواهند شد

اشتراکاتی که در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای آسیایی و شرقی داریم امکان تعاملات علمی و دانشگاهی ما را تسهیل می بخشد.

دکتر عبدالمجید مصلح رئیس دانشگاه خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایسکانیوز اظهار کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که در آینده ای نزدیک کشورهای شرقی و آسیایی مانند چین، هند، کره جنوبی و ژاپن سهم بیشتری در تولید علم و فناوری جهانی خواهند داشت و بنا به شرایط جغرافیایی و مجاورت کشور، ما با این کشورها می توانیم در راستای تحقق اهداف علمی و بین المللی خود تعاملات بیشتر و گسترده تری داشته باشیم.

او ادامه داد: اشتراکاتی که در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشورها داریم امکان تعاملات علمی و دانشگاهی ما تسهیل می بخشد و می توانیم ازهمین عوامل هم در راستای توسعه علم و فناوری وهمچنین ارتقای سیستم علمی و آموزشی کشور فعالیت های جدیدی را انجام دهیم.

مصلح بیان کرد: از طرفی شرایط آموزش عالی منطقه آسیا بسیار مناسب و مستعد برای ایجاد تعاملات علمی بیشتر است و در این راستا می توانیم در حوزه هایی مانند پذیرش دانشجوی خارجی و انتقال دانشجویان داخلی به دانشگاه های دیگر و همچنین برگزاری همایش ها و کنفرانس های بین المللی با کشورهای آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا رقابت مثبتی داشته باشیم که می تواند زمینه تعاملات مثبت بیشترکشور ما را با این کشورها فراهم کند.

رئیس دانشگاه خلیج فارس افزود: در حال حاضر ما با کشورهایی مانند ترکیه، هند، چین، کره جنوبی و همچنین کشورهای عراق و افغانستان تعاملات علمی و دانشجویی خوبی داریم اما در راستای تحقق اهداف و پیشرفت سریع تر در این حوزه، باید رویکردها و برنامه های مدونی برای افزایش این تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری داشته باشیم که این استراتژی قطعا می تواند اتفاق بسیار خوبی برای آینده علم و فناوری کشور باشد.

او تصریح کرد: البته موضوع توسعه ارتباطات با کشورهای آسیایی در سال های اخیر یکی از دغدغه های اصلی بیشتر دانشگاه های کشور بوده است و در این راستا اقدامات و فعالیت هایی نیزانجام شده است اما باید با سیاست ها و برنامه های ویژه تری بتوانیم جدی تر از گذشته این موضوع را دنبال کنیم.

مصلح ادامه داد: در واقع ما باید جهت گیری راهکارها و برنامه های خود را به سمت تعاملات با شرق تغییر دهیم و نیاز نیست که اساس همه سیاست ها و رویکردها تغییر کند. با توجه به استقبال های خوبی که از جانب این کشورها دریافت شده است، توانسته ایم گام های محکمی را در این خصوص برداریم و قطعا برای پیشرفت موثرتر و موفقیت آمیز تر در این مسیر، به طرح ها و سیاست های جدیدی نیاز داریم که با بهره گیری از آن ها می توانیم دستاوردها و موفقیت های مشترک متعددی کسب کنیم.

او اظهار کرد: اگر چه در رابطه با گسترش تعاملات علمی و پژوهشی موانع و مسائلی مانند تحریم، محدودیت های مالی و اقتصادی و حتی نوسانات ارزی تاثیر گذار خواهد بود؛ اما با حمایت های معنوی و تامین مالی و اقتصادی مسئولین از این برنامه ها قطعا مسیر توسعه این تعاملات بهبود خواهد یافت.

رئیس دانشگاه خلیج فارس در پایان تاکید کرد: ممکن است در امکانات علمی و آموزشی محدودیت هایی داشته باشیم؛ اما باید متناسب با همین زیر ساخت های موجود از ظرفیت علمی و بین المللی کشورهای آسیایی و شرقی بهره گیریم و جمهوری اسلامی ایران را در آینده ای نزدیک به یکی از قطب های اصلی آسیایی و شرق کشور تبدیل گردانیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 975024