جلسه شورای تخصصی فرهنگی دانشگاه های آزاد استان سمنان برگزار شد

جلسه شورای تخصصی فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای آزاد اسلامی استان سمنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود برگزار گردید.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا و مهمانانی نظیر مسؤول ناحیه بسیج دانشجویی استان سمنان، مدیر حراست و مسؤول بودجه دانشگاههای آزاد اسلامی استان سمنان برگزار گردید بر لزوم برنامه ریزی و انجام کارهای فرهنگی در دانشگاهها جهت پاسخ به شبهاتی که دشمن برای جوانان ایجاد کرده است تاکید شد و برنامه عملیاتی بودجه فرهنگی استان در سال 1397 تنظیم گردید. همچنین در خصوص دستورالعمل آراستگی و شؤون فرهنگی و رفتاری دانشگاه آزاد اسلامی، بحث و تبادل و هم اندیشی صورت گرفت.

کد خبر: 975121