کاربرد پلاسما در صنعت حفاری

دانشگاه صنعتی تبریز در یک پژوهش علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز به کشف فاز چهارم ماده به نام پلاسما و استفاده از آن در صنایع مختلف پرداختند. در این مقاله به استفاده از تکنولوژی پلاسما در صنعت حفاری و تحقیقات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم.

به گزارش خبرنگار گروه علم‌وفناوری ایسکانیوز، در تمام جهان گروه‌های محقق در تلاش برای اختراع ادوات و روش‌هایی جدید در جهت کاهش هزینه‌ها، بالا بردن سرعت حفاری و پایین آوردن مدت زمان حفاری هستند. در حدود ۲۰ تکنولوژی جدید بدون نیاز به تماس مته با سازند مانند: لیزر، جت آب، مشعل پلاسمایی، فرا صوتی، مایکروویو و ..... اختراع شده است. اما تنها تعداد معدودی از این روش‌ها توانسته کارایی لازم را در آزمایشگاه به اثبات رسانند و بعضی در حال تست‌‌های نهایی جهت ورود به بازار است. یکی از کشفیات دهه‌های اخیر، کشف فاز چهارم ماده به نام پلاسما و استفاده از آن در صنایع مختلف است. در این مقاله به استفاده از تکنولوژی پلاسما در صنعت حفاری و تحقیقات انجام شده در این زمینه می‌پردازیم و مزایا و مشکلات عملیاتی کاربرد آن را بررسی می‌کنیم.

عدم توانایی در ایجاد حفره‌های بزرگ، احتمال ایجاد انفجار در سازندهای حاوی هیدروکربن، مصرف بالای الکترود، پایین آمدن راندمان حفاری به علت بالاتر بودن دمای پلاسمای ایجاد شده از نقطه ذوب الکترودها و نیاز به خنک کردن آنها، پایین آمدن استحکام دیواره چاه بعلت ایجاد استرس‌های حرارتی و ایجاد شکاف و یا تغییر شکل چاه، عدم توانایی در استفاده از مواد کنترل هرزروی به علت تجزیه حرارتی این مواد در سر مته، احتمال ایجاد هرزروی کامل در زونهای پرفشار به علت ایجاد شکاف‌های حرارتی، محدودیــت در تأمیــن آب اغلب دکل‌های خشــکی در صورت اجبار بــه ادامه حفاری با هرزروی کامل (نرخ معمول آبرســانی120-150بشکه در ساعت است)، احتمال نیاز به سیمانکاری از سطح به دالیز، به علت احتمال هرزروی سیمان از شکاف‌های دیواره چاه در عملیات سیمانکاری معمول، محدودیت در استفاده از گل‌های پایه روغنی بعلت خطر انفجار، بخار شدن و هزینه بالای آن در زمان هرزروی، عدم توانایی در کنترل خصوصیات گل به علت تجزیه حرارتی افزایه‌های گل، احتمال ایجاد حفره در چاه و یا ذوب و بخار شدن ناقص سنگ در سازند تشکیل شده از سنگ‌های مختلف، ایجاد آسیب سازندی در محدوده گرما دیده اطراف دیواره چاه به علت ذوب مینرال‌های سنگ، عدم توانایی در استفاده از پلاسمای سرد در چاه به علت نیاز به فشار بسیار پایین و نزدیک به خلاء در چاه، محدودیت در استفاده از وایرلاین و لوله مغزی در حفاری به علت استحکام پایین دیواره چاه و احتمال گیر و گذاشتن مانده و عدم توانایی در تفسیر خرده‌های برگشتی به صورت مرسوم، به علت ذوب و بخار شدن آنها از عمده معایب استفاده از مشعل پلاسمایی در حفاری چاه مشکلات عملیاتی است.

بالا بودن راندمان حفاری %70، عدم نیاز به تعویض طوق مته، کم شدن تعداد تریپ‌ها، بالا بودن نرخ نفوذ حفاری، کاهش مدت زمان حفاری، کم شــدن اصطکاک و خســتگی رشــته حفاری، حفاری بدون تماس مته با سازند، کم شدن هزینه کلی حفاری، کم شدن آلودگیهای زیست محیطی، توانایی در حفاری اعماق بیشتر و عدم نیاز به چرخش رشته حفاری از عمده مزایای آن است.

نویسندگان: سید علیرضا طباطبایی نژاد، رضا لشگری؛ دانشگاه صنعتی تبریز

انتهای پیام/

کد خبر: 975357